น้อมรำลึก พระบิดาแห่งการรถไฟไทย!! วันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร" กับตราจารึกพระนาม "บุรฉัตร" สัญลักษณ์ข้างรถไฟ ที่น้อยคนจะรู้

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

น้อมรำลึก พระบิดาแห่งการรถไฟไทย!! วันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร" กับตราจารึกพระนาม "บุรฉัตร" สัญลักษณ์ข้างรถไฟ ที่น้อยคนจะรู้

              น้อมกราบรำลึก ๒๓ มกราคม วันคล้ายวันประสูติของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย พระบิดาแห่งการรถไฟไทย พระบิดาแห่งการท่องเที่ยวไทย และ พระบิดาแห่งโรตารีไทย สำหรับพระกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์นั้นก็คือ กิจการการรถไฟ และนอกจากนี้น้อยคนที่จะสังเกตว่ามี "ตราบุรฉัตร" ติดข้างรถจักรดีเซลไฟฟ้าทุกคัน

น้อมรำลึก พระบิดาแห่งการรถไฟไทย!! วันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร" กับตราจารึกพระนาม "บุรฉัตร" สัญลักษณ์ข้างรถไฟ ที่น้อยคนจะรู้

น้อมรำลึก พระบิดาแห่งการรถไฟไทย!! วันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร" กับตราจารึกพระนาม "บุรฉัตร" สัญลักษณ์ข้างรถไฟ ที่น้อยคนจะรู้

              กิจการรถไฟไทยเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ มีการก่อตั้งกรมรถไฟขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ และมีเส้นทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เริ่มเปิดเดินรถได้บางช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ หลังจากนั้นได้มีการสร้างทางรถไฟเพิ่มเติมอีกหลายสาย รวมทั้งมีการพัฒนากิจการรถไฟเพิ่มเติมขึ้นหลายอย่าง สิ่งหนึ่งคือการจัดหาหัวรถจักรดีเซลมาใช้แทนหัวรถจักรไอน้ำ ในยุคที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง โดยได้จัดซื้อหัวรถจักรจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ จำนวน ๒ คัน คือ หัวรถจักรหมายเลข ๒๑ และหมายเลข ๒๒ โดยมีกำลัง ๑๘๐ แรงม้า เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่า รถจักรไอน้ำลากจูงขบวนรถไม่สะดวก และไม่ประหยัด อีกทั้งลูกไฟที่กระจายออกมาเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร และอาจทำให้เกิดไฟไหม้ไม้หมอนอีกด้วย ซึ่งรถจักรดีเซลทั้งสองคันดังกล่าว เป็นรถจักรดีเซลคันแรกในทวีปเอเชีย และถือว่าประเทศไทยนำรถจักรดีเซลเข้ามาใช้งานเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียด้วย

 

น้อมรำลึก พระบิดาแห่งการรถไฟไทย!! วันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร" กับตราจารึกพระนาม "บุรฉัตร" สัญลักษณ์ข้างรถไฟ ที่น้อยคนจะรู้

              ต่อมา งานฉลองกรมรถไฟหลวงครบ ๕๐ ปี ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ข้าราชการกรมรถไฟหลวง คือการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบัน ได้มีการจัดสร้างตราวงกลมจารึกพระนาม "บุรฉัตร" ทำด้วยบรอนซ์ลงสีน้ำหมาก ติดไว้ด้านข้างรถจักรดีเซลทุกคัน ลงสีน้ำหมาก สำหรับติดไว้ด้านข้างรถจักรดีเซลไฟฟ้าทุกคัน รถจักรดีเซลที่ได้ติดตราบุรฉัตรคันแรก คือ รถจักรดีเซลไฟฟ้าซูลเลอร์ รุ่น ๗๓๕ แรงม้า หมายเลข ๖๕๑ แต่ต่อมากลุ่มมิจฉาชีพได้ขโมยตราบุรฉัตรไปขาย ทำให้กรมรถไฟต้องเปลี่ยนวัสดุเป็นเหล็กหล่อแทน เพื่อป้องกันการขโมย และในปัจจุบัน มีรถจักรดีเซลไฟฟ้าบางคันได้เปลี่ยนมาใช้ตราบุรฉัตรที่ลงด้วยสีทองแล้ว และในภายหลังได้มีรถจักรบางคันลงตราบุรฉัตรที่ลงด้วยสีทองแดงด้วย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรที่นำหัวรถจักรดีเซลมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยตราบุรฉัตรจะติดข้างรถจักรดีเซลไฟฟ้าทุกคัน

น้อมรำลึก พระบิดาแห่งการรถไฟไทย!! วันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร" กับตราจารึกพระนาม "บุรฉัตร" สัญลักษณ์ข้างรถไฟ ที่น้อยคนจะรู้

                

น้อมรำลึก พระบิดาแห่งการรถไฟไทย!! วันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร" กับตราจารึกพระนาม "บุรฉัตร" สัญลักษณ์ข้างรถไฟ ที่น้อยคนจะรู้

                 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบรวมกรมทางไปขึ้นกับกรมรถไฟหลวง โดยให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ทรงรับผิดชอบงานสร้างถนนและสะพานทั่วประเทศ เช่น สะพานกษัตริย์ศึก เป็นสะพานลอยข้ามทางรถไฟแห่งแรก และสะพานรัษฎาภิเศก จังหวัดลำปาง สะพานพุทธ สะพานพระราม ๖

 

น้อมรำลึก พระบิดาแห่งการรถไฟไทย!! วันคล้ายวันประสูติ "พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร" กับตราจารึกพระนาม "บุรฉัตร" สัญลักษณ์ข้างรถไฟ ที่น้อยคนจะรู้

                  ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ขณะทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ได้ทรงริเริ่มนำเอาเครื่องเจาะมาทำการเจาะสำรวจหาน้ำมันดิบ ในบริเวณที่มีผู้พบน้ำมันดิบไหลขึ้นมาบนผิวดินที่บ่อหลวง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงว่าจ้างนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันเข้ามาสำรวจทางธรณีวิทยา เพื่อค้นหาน้ำมันดิบและถ่านหินในประเทศไทย

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.muangboranjournal.com (เมืองโบราณ)

                           https://th.wikipedia.org/wiki/ตราบุรฉัตร

                           https://th.wikipedia.org/.../พระเจ้าบรมวงศ์เธอ_พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร_กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน