ทรงน่ารักเสมอ!!!สมเด็จพระเทพทรงติดดอกป๊อปปี้ เพื่อระลึกถึงทหารที่สู้รบและเสียสละเพื่อประเทศ ในวันทหารผ่านศึก

Publish 2018-02-04 10:01:35ในอินสตราแกรม "kjan921" โพสต์ถึง "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพบุคคลแนววิถีไทย โดยช่างภาพมืออาชีพ ทรงร่วมตักไข่ และทรงร่วมสอยดาวในกิจกรรมนี้ด้วย
ในการเสด็จฯไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จนทรงได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังรู้รักและหวงแหนมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
ณ.อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต.อัมพวา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงติดดอกป๊อปปี้ที่ฉลองพระองค์ด้วย

สำหรับ "ดอกป๊อปปี้" ในทางสากลถือว่า เป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึงทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รัก และในประเทศไทยกำหนดให้ "ดอกป๊อปปี้" เป็นสัญญลักษณ์ของทหารผ่านศึกในวันที่3 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยจะมีการจัดทำ "ดอกป๊อปปี้" เพื่อจำหน่ายเนื่องในวันทหารผ่านศึกทุกปี เพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึกที่กำลังปฎิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศขอบคุณ:ภาพ และข้อมูลจากอินสตราแกรม kjan921 และ
tkparkเรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน