บิ๊กตู่ นำทีม ครม.ลงเรือ เยี่ยมชมมรดกผืนป่าชายเลนภาคตะวันออก และ การบริหารจัดการน้ำ บ้านเปร็ดใน จ.ตราด

"บิ๊กตู่" นำทีม ครม.ลงเรือ เยี่ยมชมมรดกผืนป่าชายเลนภาคตะวันออก และ การบริหารจัดการน้ำ "บ้านเปร็ดใน" จ.ตราด

Publish 2018-02-05 23:54:48

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.61 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์บริหารจัดการน้ำและป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน เยี่ยมชมป่าชายเลนมรดกผืนป่าตะวันออก ชมระบบการบริหารจัดการน้ำจืด-น้ำเค็ม การสำรองและกักเก็บน้ำจืด และเกษตรผสมผสานตามแนวทางทฤษฎีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุป   
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะรัฐมนตรี ลงเรือทรัพยากรทางทะเลเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าตะเภาและป่าเลนน้ำเชี่ยว จ.ตราด โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรยายสรุปภาพรวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างกรม ทช.กับชุมชนในพื้นที่ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และได้นำเสนอภาพถ่ายทางอากาศผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ให้ท่านนายกได้รับชมอีกด้วย

 

 


สำหรับป่าชายเลนบ้านเปร็ดในแห่งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ก็ได้เข้ามาร่วมกับชุมชนบ้านเปร็ดใน  เพื่อบริหารจัดการป่าชายเลนบนพื้นที่กว่า 1 หมี่นไร่ ให้เป็นป่าชายเลน ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด ในภาคตะวันออก โดยมีสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (น้ำเชี่ยว จ.ตราด) ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้ และคำปรึกษาผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ คือ งานปลูกป่าชายเลน,โรงเพาะชำบริเวณโรงเรียน,งานจัดทำเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ำ และงานวนศาสตร์ชุมชน จนปัจจุบันผืนป่าแห่งนี้กลายเป็นชุมชนต้นแบบที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นที่ศึกษาดูงานของทุกภาคส่วน

 


 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม