ทราบซึ้ง!! เหตุผลที่ในหลวง ร.9 ต้องนั่งกับพื้น ไม่ยอมพระทับบนเก้าอี้ เรื่องเล่าระหว่างทรงในพื้นที่ทุรกันดาร

Publish 2018-02-11 10:01:31พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงงานมาตลอดพระชนมชีพของพระองค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีความลำบากยากจน ยังขาดการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเอง ด้วยเหตุนี้ ในหลวงจึงต้องทรงงานอย่างหนัก โดยมุ่งหวังในราษฎรกินดีอยู่ดี 

น้อยคนนักจะที่ไม่เคยเห็นภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั่งลงกับพื้นระหว่างทรงงานในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หรือเขตทุรกันดาร โดยพระองค์เลือกไม่ประทับบนเก้าอี้ แต่นั่งลงกับพื้นแล้วรับสั่งกับราษฎรและผู้ติดตาม

 รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.) หลายรัฐบาล เปิดเผยเหตุผลที่ในหลวง ไม่ประทับบนเก้าอี้ โดยกล่าวระหว่างร่วมงานไทยนิยมยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ว่า หลายปีมาแล้วเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังดำรงพระชนมชีพอยู่ วันหนึ่งได้เสด็จทรงงาน ไปตรวจเยี่ยมราษฎรยังชนบทห่างไกล โดยเมื่อทรงเสด็จไปยังบ้านเก่าๆหลังหนึ่งของราษฎร จากนั้นจึงได้รับการกราบทูลเชิญให้ขึ้นไปบนบ้าน ต่อมาในหลวงทรงปีนบันไดขึ้นไปบนบ้าน 

“จากนั้นเจ้าของบ้านก็กุลีกุจอไปยกเก้าอี้เก่าๆโทรมๆตัวหนึ่งมาตั้งไว้ แล้วทูลเชิญให้ประทับบนเก้าอี้ตัวนั้น ซึ่งเจ้าของบ้าน ลูกเมีย และผู้ตามเสร็จต่างนั่งอยู่บนพื้นบ้าน แต่ปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิเสธที่จะประทับบนเก้าอี้ตัวนั้น แต่ทรงนั่งกับพื้นเหมือนกับทุกๆคน”

นายวิษณุ กล่าวว่า กระนั้นก็ตาม เจ้าของบ้านก็ได้ใช้ความพยายามอีกครั้ง ในการขยันขยอให้ในหลวงขึ้นประทับบนเก้าอี้ เพราะเห็นว่าพื้นไม้ในบ้านหลังนี้ จะทำให้ในหลวงไม่ได้รับความสะดวกสบาย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสรวล แล้วรับสั่งว่า ไม่นั่งหรอกบนเก้าอี้ 

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ในหลวงรับสั่งกับเจ้าของบ้านว่า เหตุที่ไม่นั่งบนเก้าอี้ แต่นั่งบนพื้นก็เพราะประชาชนชาวไทยยังคงยากจนอยู่ ประชาชนยังขาดการศึกษา และขาดสิทธิเสรีภาพ จนถูกข่มเหงรังแก จึงต้องนั่งลงกับพื้นเหมือนทุกๆคน

 

 “การไม่ประทับบนเก้าอี้นั้น สื่อความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ควรที่จะอยู่ในพระบรมมหาราชวัง อยู่บนที่สูงซึ่งห่างไกลจากประชาชน ในหลวงรับสั่งว่าที่พระเจ้าแผ่นดินต้องมานั่งอยู่ที่พื้นเช่นนี้ เพื่อจะได้ฟังประชาชนอย่างใกล้ชิด เพราะคนไทยยังยากจน เมื่อคนไทยยังยากจนจึงขาดความรู้ การศึกษา ขาดเสรีภาพ” นายวิษณุ กล่าวเรียบเรียงโดย

แสน มวลมิตร