พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

Publish 2018-02-12 09:14:06

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.61 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปกท.ทส. ทูลถวายสูจิบัตร และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อทช. กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคาร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
 ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นทอง นาก เงิน และทรงวางแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมศิลาฤกษ์ จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอฯ” พร้อมทั้งทรงปล่อยเต่าตนุ บริเวณบ่อเต่าจำลอง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
 

 

อาคารศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน จัดสร้างขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยวงเงินงบประมาณก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๑๑๙,๖๑๘,๐๐๐ บาท และศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ซึ่งคาดว่าหลังจากจัดสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่า โลมา พะยูน ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วยสาเหตุต่างๆ ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ลดน้อยลง ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 

 


สำหรับการจัดสร้างอาคารหลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนคำปรึกษาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อจัดทำโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบสนองพระราชดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืนสืบไป

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน