จันทะสุวัณโณ มะหาเถโร..คาถาบูชา "หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม"พระเถราจารย์ผู้โด่งดังในอดีตจนได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งดอนยายหอม

Publish 2018-02-13 16:53:27หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

พระคาถาบูชาหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม ท่านเป็นที่เคารพและศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศหนึ่งใน พระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากท่านที่มีพระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงิน หรือถ้าไม่มีก็ให้ระลึกถึงหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมแล้วท่องพระคาถาดังนี้

ตั้งนะโม ๓จบ

จันทะสุวัณโณ มะหาเถโร ปูริตะปารมี โพธิสัตโต ปะฐะมะนะคะระเทโว

หิตะสุขะชะนะโก เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ภะวะตุเม สัพพะมังคะลัง

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปัญญักเขตตัง โลกัสสาติฯหลวงพ่อเงิน จันทสุวัณโณ หรือ พระราชธรรมาภรณ์ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งนครปฐมอีกรูปหนึ่ง และชื่อหลวงพ่อเงินนั้นเคยมีพระรุ่นเก่าปรากฏนามนี้เช่นกันท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นเดียวกัน อย่างเช่น หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน เป็นต้น ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความเคารพกันเป็นส่วนใหญ่ เป็นพระนักพัฒนา และเป็นบุคคลที่มีจิตที่เมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า และในสมัยนั้นท่านก็เป็นแกนนำในการพัฒนาบ้านเรือนและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและท่านจะอบรมสั่งสอนให้ประชาชนทำแต่ความดี และท่านเองก็จะคอยพัฒนาช่วยเหลือวัดและบ้านที่เก่าหรือชำรุดก็ตาม โดยในการพัฒนานั้น ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือกันเสมอ งานทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ดี ท่านได้รับการยกย่องจากประชาชนว่า เทพเจ้าแห่งดอนยายหอม  หลวงพ่อเงินท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓ ในครอบครัวเกษตรกรรมที่มีฐานะครอบครัวหนึ่งของบ้านดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม บิดาท่าชื่อ พรม ด้วงพูลเกิด มารดาชื่อ กรอง ด้วงพูลเกิด ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ ในพี่น้องทั้งหมด ๗ คน ในวัยเด็ก ท่านก็อยู่ศึกษาวิชาความรู้กับ พ่อพรม บิดาของท่านเอง และตัวพ่อพรมท่านมีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาคาถาอาคมต่าง ๆ ผ้ายันต์ ตัวอักขระ ต่อมาท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๕๓ ณ พัทธสีมา วัดดอนยายหอม มีพระปลัดฮวย เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมในขณะนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า จนฺทสุวณฺโณ หลังอุปสมบทท่านก็ได้เข้ารับการศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมของสงฆ์ ซึ่งในเวลาหลังอุปสมบทไม่นาน ท่านก็ได้มีการท่องบทคาถาอาคมต่าง ๆ หลวงพ่อท่านได้เริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและพอสำเร็จ ท่านก็เริ่มออกธุดงควัตร หลวงพ่อท่านได้เดินทางผ่านภาคเหนือ  ในการออกธุดงค์ของหลวงพ่อเงิน ต้องเผชิญอันตรายกับสัตว์ป่า สัตว์ที่ดุร้าย แต่ท่านก็สามารถรอดปลอดภัยกลับมาได้ แต่เนื่องจากระหว่างทางมีแต่ความลำบาก ท่านจึง ได้มาปักกลดอยู่ข้างบ้านดอนยายหอม โดยที่มีผิวกายดำกร้าน ร่างกายซูบผอมราวกับคนชรา ชาวบ้านพอจำท่านได้ก็ยกมือไหว้หลังจากนั้นพอท่านกลับมาจากการปักกรดไม่นาน ท่านก็เทศนาสอนลูกศิษย์และประชาชนว่า ชีวิตมนุษย์ของเรานั้นไม่แน่นอน ร่างกายมนุษย์ สังขารนั้นไม่ยั่งยืน ทุกอย่างล้วนอยู่ในวัฎสงสาร และจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ มีสุขก็รู้จักพอ ต่อมาท่านเจ้าคุณพุทธรักขิต แต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๕๙ และท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอมจริงๆเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เนื่องจากพระปลัดฮวย อดีตเจ้าอาวาส ได้ถึงแก่มรณภาพลง เมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๐๔ หลวงพ่อเงินได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนาม “พระราชธรรมาภรณ์” ข่าวนี้ ก่อความปลื้มปิติแก่ลูกศิษย์และชาวดอนยายหอมเป็นล้นพ้น หลวงพ่อท่านได้สร้างคุณประโยชน์มากมายตั้งแต่การดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ทั้งช่วยเหลือประชาชนและชาวบ้านละแวกใกล้ๆ และพระเครื่องของท่าน ก็คอยคุ้มครองปกปักรักษาประชาชนทุกคน หลวงพ่อเงินท่านได้เริ่มอาพาธในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และได้ถึงแก่มรณภาพลงในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๐ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี อายุ ๘๖ ปี ๖๖ พรรษา ถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตาม แต่คุณความดีของท่านยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของบรรดาลูกศิษย์ลูกหา โดยเฉพาะชาวดอนยายหอมอย่างไม่มีวันลืม ต่างยังรำลึกนึกถึงท่านอย่างไม่มีวันเลือนหายไปจากความทรงจำ

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาข้อมูล

http://www.baanjompra.com/

https://th.wikipedia.org/เรียบเรียงโดย

ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


Suggess News