“ความรักและความเมตตา” คือส่งที่มนุษย์ควรมอบให้แก่กัน รักอันประเสริฐและบริสุทธ์ที่ล้นเกล้า 2 พระองค์ เสียสละเพื่อความสุขของคนไทย

Publish 2018-02-14 09:18:22เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี   เพจโบราณนานมาได้หยิบยกความรักอันประเสริฐและบริสุทธ์ของล้นเกล้าฯ  2 พระองค์ในดวงใจคนไทย คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถสิริกิต์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย  มาถ่ายทอดเป็นตัวอย่างความรักความเมตตาให้แก่เพื่อนมนุษย์ ความว่า  “ ความรักและเมตตา คือ สิ่งที่มนุษย์เราควรมอบให้แก่กัน   การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และให้ด้วยความรัก”

 “ นั่นคือเหตุผลที่พระราชสวามี และตัวเรา สามารถทำงานเหล่านี้ วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่เราทั้งสองทราบดีว่า ท้ายที่สุดแล้ว ไม่มีใคร หนีพ้นความตายได้เราจึงอยากมอบประโยชน์สุขให้กับสังคมมากที่สุด เท่าที่จะทำได้และแบ่งเวลาเพียงเล็กน้อยให้กับตัวเอง...” 
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ แปลเป็นภาษาไทยจากภาพยนตร์สารคดี “ Soul of a Nation”
 บุญที่สุดแล้วที่ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของล้นเกล้าทั้ง 2 พระองค์


HASTAG : ความรัก  

เรียบเรียงโดย

อาทิตย์ เจิดจรัส