เคยสงสัยกันไหม...พระที่บรรลุธรรมมักไม่แสดงตน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร !?! หลวงปู่ดูลย์ ไขข้อสงสัย...วิธีดูครูบาอาจารย์ที่ "บรรลุธรรม"

Publish 2018-02-14 16:54:06ครั้งหนึ่งมีลูกศิษย์ขอของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล เกิดความสงสัยใคร่รู้ในเรื่องการพิสูจน์ว่า “พระผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้บรรลุ มรรคผลนิพพาน” จะสามารถทราบได้อย่างไร ด้วยวิธีไหนบ้างท่านผู้นั้นได้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่า “กระผมเชื่อว่า แม้ในปัจจุบันพระผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้บรรลุ มรรคผลนิพพานก็คงมีอยู่ไม่น้อย เหตุใดท่านเหล่านั้นจึงไม่แสดงตนให้ ปรากฏ เพื่อให้ผู้สนใจปฏิบัติทราบว่าท่านได้บรรลุถึงคุณธรรมนั้นๆ แล้วเขาจะได้มีกำลังใจและมีความหวัง เพื่อเป็นพลังเร่งความเพียร ในทางปฏิบัติให้เต็มที่” ฯหลวงปู่กล่าวว่า “ผู้ที่เขาตรัสรู้แล้ว เขาไม่พูดว่าเขารู้แล้วซึ่งอะไร เพราะ สิ่งนั้นมันอยู่เหนือคำพูด ทั้งหมด”
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

อ้างอิงข้อมูลจาก - เพจวัดป่าเรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง