Open House เปิดโลกวิชาการสู่ Thailand 4.0 สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ คณะครู เจ้าหน้าที่และ นร.-นักศึกษากว่า 2 พันคนแห่ร่วมงาน

Publish 2018-02-14 20:33:18วันนี้(14 ก.พ.61)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์รายงานว่า เวลา 09.30 น.ที่วิทยาลัยการอาชีพสังขะ  อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายธีระทัศน์  เตียวเจริญโสภา อดีต ส.ส.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน Open House เปิดโลกวิชาการ สู่ไทยแลนด์4.0และสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Moddel  SchaoolXเ พื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนความโดดเด่นของสถานศึกษา พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสถานประกอบการ และเปิดบ้านสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และดึงดูดผู้สนใจให้สมัครเรียนกับสถานศึกษา สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนและภารกิจของสำนักงานการอาชีวศึกษา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านฝีมืออาชีพ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี 

 


 ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าในอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ในอนาคต ขอฝากให้ครูต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับสภาพปัจจุบันของสังคมที่มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถในวิชาชีพไปใช้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก เยี่ยมชมนิทรรศการ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละแผนกวิชา พร้อมรับของรางวัลมากมาย การจัดกิจกรรมเปิดบ้านการอาชีพ Open House ให้บุคคลภายนอกได้รับชมการเรียนรู้ การทำงานหารายได้ระหว่างเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์เล็ก การแข่งขันจรวดน้ำ การประกวดเพลงลูกทุ่งคนพันธ์ R ชาย-หญิง และได้จัดกิจกรรม 108 อาชีพในงานนี้เพื่อสอนอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย  ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์และยกระดับการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในชุมชน   โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 2 พันคน

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย สุตะพรม ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์

เรียบเรียง ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุรินทร์