มันเเกว เป็นพืชที่ปลูกขึ้นได้ง่าย สร้างรายได้เเบบง่ายๆ

เกษตรกรชาวนา ที่จังหวัดยโสธร งดทำนาปรังหันมาปลูกมันแกวในนาข้าวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จปรากฏว่าประสบผลสำเร็จ เกินคาดมันแกวที่ปลูกให้ผลผลิตออกมาสวยงามให้หัวใหญ่รสชาติหวานกรอบเป็นที่ต้องการของลูกค้าขายได้ราคาโดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปรับซื้อถึงในสวนในราคากิโลกรัมละ 10บาท ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 5 ตัน เฉลี่ยแล้วจะมีรายได้ต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นบาท

สวนมันเเกว มันเเกว เก็บมันเเกว ผลมันเเก้ว

เช่นเดียวกับครอบครัวของ นางคะนอง เทพวงษา อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เกษตรกรชาวนา ได้ใช้พื้นที่นาข้าวของตนทดลองปลูกมันแกว เพื่อส่งจำหน่ายเป็นรายได้เข้าครอบครัว ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จโดยได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ของมันแกวมาจากเกษตรกร ที่ปลูกมันแกวในจังหวัดมหาสารคาม ก่อนจะปรับพื้นที่นาข้าวยกร่อง เป็นแปลงปลูกมันแกว นำเมล็ดพันธุ์หยอดลงในร่องที่เตรียมไว้ใส่ปุ๋ยพรวนดินตามระยะต้นมันแกวก็จะเจริญเติบโตใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ก็จะให้ผลผลิตพร้อมส่งจำหน่ายทันที ซึ่งมันแกวเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยดูแลง่ายไม่ค่อยมีศรัตรูพืชและขณะนี้มันแกวของชาวบ้านที่ปลูกเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็กำลังออกสู่ตลาด ชาวบ้านที่ปลูกมันแกวจึงต้องช่วยกันเร่งมือเก็บผลผลิตของมันแกวส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าเพียงพอตามความต้องการที่สั่งซื้อมันแกวเข้ามาทุกวัน โดยแต่ละวันก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปรับซื้อมันแกวถึงในสวนในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ก่อนจะนำไปจำหน่ายต่อในราคากิโลกรัมละ 20 บาท สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ปลูกมันแกวส่งขายเป็นอย่างงามดี กว่าการทำนาข้าวนาปรัง เพราะมันแกวจะให้ผลผลิตต่อไร่สูงประมาณ 5 ตัน เมื่อคิดเป็นมูลค่าชาวบ้านจะมีรายได้ต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นบาท และมันแกวที่ชาวบ้านปลูกในพื้นที่ยโสธร ยังให้ผลผลิตที่ดีกว่าจากหลายๆพื้นที่ในภาคอีสาน โดยจะมีหัวใหญ่กว่าสีขาวนวลรสชาติที่หวาน และกรอบจึงเป็นที่ต้องการของลูกค้า และตลาด


เก็บผลมันเเกว ปลูกต้นมันเเกว เก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บมันเเกว

นางคะนอง เทพวงษา อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ชาวบ้านที่ปลูกมันแกว บอกว่า ที่หมู่บ้านของตนเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวในจังหวัดยโสธรที่มีการปลูกมันแกวส่งขายและตนก็ปลูกในพื้นที่นาข้าวประมาณ 2 ไร่ หลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จโดยได้แนวคิดและวิธีการปลูกมันแกวมาจากสามีของตนที่เป็นคนจังหวัดมหาสารคามจึงได้ซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากเกษตรกรที่เขาปลูกมันแกวในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นำมาทดลองปลูกและทดลองปลูกมานานกว่า 10 ปี แล้วผลปรากฏว่าได้ผลผลิตเกินคาดมันแกวจะมีหัวใหญ่สีขาวนวลและมีรสชาติหวานและกรอบ ตนจึงได้หันมาปลูกมันแกวส่งขายเป็นรายได้เข้าครอบครัวเรื่อยมาโดยจะใช้เวลาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จของทุกปีในการปลูกมันแกว ลงทุนต่อไร่ประมาณ 1 หมื่นบาทต้นๆแบ่งเป็นค่าซื้อเมล็ดพันธุ์กิโลกรัมละ 300 บาท ใน 1 ไร่ จะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 15 กิโลกรัม และค่าปุ๋ยค่าน้ำ ใช้ระยะเวลาในการปลูกและดูแลรักษาประมาณ 3 เดือน ก็จะให้ผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาดทันทีที่สำคัญมันแกวเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยดูแลรักษาง่ายไม่ค่อยจะมีศรัตรูพืชรบกวน และขณะนี้ผลผลิตมันแกวกำลังออกสู่ตลาด จำหน่ายหน้าสวนอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 10 บาท ขายปลีกกิโลกรัมละ 20 บาท ในแต่ละวันก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปรับซื้อมันแกวถึงในสวนและตนจะต้องเก็บผลผลิตมันแกวส่งจำหน่ายวันละประมาณ 400-500 กิโลกรัม เฉลี่ยแล้วผลผลิตต่อไร่ของมันแกวไม่ต่ำกว่าไร่ละ 5 ตัน เมื่อส่งจำหน่ายหมดตนก็จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าไร่ละ 5 หมื่นบาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดีกว่าหลายเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการทำนา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-คึกคัก!! ตลาดมันแกวหวาน..ริมทางขายดี งานพระธาตุพนม โกยวันละหมื่น (มีคลิป)

-ไอเดียล้ำ !!! นร.รร.วัดเกาะ จ.ระยอง ปลูกเมล่อน ประทับตรานายกรัฐมนตรี เริ่มออกผลผลิตมาให้ได้กินแล้ว

 

ข่าว ไพรทูล บุญมา จ.ยโสธร

แปลงมันเเกว ก้มเก็บมันเเกว เก็บผลผลิตมันเเกว มันเเกว มันเเกว