ปทุมธานี ทีมแพทย์อาสา รพ.ธรรมศาสตร์ออกหน่อยเคลื่อนที่ตรวจสุภาพชาวเขาจากปัญหาหมอกควัน

Publish 2018-02-19 10:51:37เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 19 ก.พ.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือ TU-CAAP จัดกิจกรรม TU-CAAP แพทย์อาสาทำดีเพื่อพ่อ บริการตรวจสุขภาพ ชาวเขา ประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จำนวน 500 คน เนื่องจากมีปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองในช่วงนี้ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดโอกาสเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้หน่วยแพทย์อาสาจะให้บริการตรวจโรคทางอายุรกรรม ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ตรวจน้ำตาลในเลือด โรคภูมิแพ้ ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง ทดสอบสมรรถภาพปอด ทดสอบค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในปอด พร้อมจ่ายยาตามอาการ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา พร้อมด้วยทีมพยาบาลและเภสัชกร รวมถึงให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการดูแลเชิงป้องกันด้าน ศ.พญ.อรพรรณ  โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือ TU-CAAP กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของหมอกควัน โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีการเผาต้นไม้ ไฟป่า ทำให้เกิดควันและฝุ่นละออง ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ฯ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สหวิชาชีพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และชมรมผู้ป่วยโรคหืดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจอย่างครบวงจร โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และผู้อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงมีแนวคิดสานต่อการทำความดีให้แก่แผ่นดิน ด้วยการเดินตามรอยแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยรักและเทิดทูนเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ด้วยทรงปกครองบ้านเมืองมายาวนานถึง 70 ปี ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและต่างประเทศมากเกินคณานับ

    ด้านว่าที่ รต.สุรพล ประสมทรัพย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มาตรวจรักษาเจ้าหน้าและประชาชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพราะหากเจ้าหน้าที่ทุกคนแข็งแรงก็เป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อปกป้องสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและทรัพยากรของประเทศไทยต่อไป.

ภาพ/ข่าว : ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานี