มหาลัยราชธานี อุดรธานี!! ชี้แจงผู้ปกครองและ นศ.พยาบาลปี 1 เกรดต่ำกว่า1.50 ให้พิจารณา จะลงทุนเรียนต่อหรือไม่ (คลิป)

Publish 2018-02-20 19:53:28วันที่20 กุมภาพันธ์ 61 เวลา  13.50  ที่ห้องประชุม มหาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ผู้ปกครอง พร้อมกับ นักศึกษาปี 1 ที่เรียนคณะพยาบาลศาสตร์ เกือบ100 คน  ได้เข้ารับฟังชี้แจง จาก ผศ.ดร.จำลอง ชูโต  คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี  และ คณะครู ของมหาลัย ฯ   เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับให้ทำการซักถาม เนื่องจากผู้ปกครอง และนักศึกษา ได้เดินทางไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมอุดรธานี ว่าบุตรหลานของตนเอง ต้องได้พ้นจากสภาพนักศึกษา ถ้าเกรด ไม่ถึงเกณฑ์ และยังสงสัยว่า ทำไมมหาลัย ฯ ถึงรับนักศึกษา เข้าเรียน จำนวน146 คน แต่สภาการพยาบาล กำหนดให้เพียงแค่ 50 คน เท่านั้นเอง  

 

 ผศ.ดร.จำลอง ชูโต  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี   ได้เปิดเผยว่า  ผลการเรียนเทอมที่1 ปีการศึกษา 60 มีนักศึกษา ปี1ที่มาเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ เกรดต่ำ1.50 ถือว่าอ่อนมาก  มีจำนวน 47 คน  โดยให้นักศึกษากลับไปบอกผู้ปกครองว่า จะเรียนต่อหรือไม่ เพราะว่าเทอม2 ถ้าคะแนนยังต่ำกว่า 1.50 อาจจะถูกรีไทร์หรือ พ้นจากสภาพเป็นนักศึกษา ซึ่งเป็นระเบียน ของมหาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 ข้อ 19 นักศึกษาที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50  ดังกล่าว 

สำหรับนักศึกษาหากไม่มั่นใจ ได้แนะนำให้ ไม่ต้องลงทะเบียน เรียนในภาคการศึกษาที่2 ต่อไป หรือหากลงทะเบียนและชำระเงินไปแล้ว เมื่อลาออก ทางมหาลัยฯ จะคืนเงินค่าเทอมที่2 ให้พร้อมกับค่าหอพัก ที่หม่าจ่าย 1 ปี  เป็นเงิน12,000 บาท ซึ่งจะคืนให้ จำนวน 6,000 บาท  ส่วนค่าเทอม ที่1 นั้น เนื่องจากมีการเรียนการสอน ไปแล้ว ซึ่งเกรดก็ได้ออกมาแล้ว  ทางมหาลัย ฯ จะไม่คืนเงินให้ โดยนักศึกษาที่ทำเรื่อง กรอ. หรือกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 45,000 บาท  ก็จะทำเรื่องคืนกลับไปให้กับกองทุนฯ ซึ่งเป็นเงินของรัฐบาล นักศึกษาจะไม่ได้เป็นหนี้สิน 

 

 

 

 ส่วนที่รับนักศึกษาที่เกิน จำนวน 50 คน ทางมหาลัย ฯ  พึ่งได้รับหนังสือจาก สภาการพยาบาล มาเมื่อเดือนมิถุนายน แต่ทางมหาลัยฯ ได้รับนักศึกษาไว้เกินก่อนแล้ว โดยทางมหาลัยฯ ได้เข้าไปชี้แจงกับสภาการพยาบาล อยู่ระหว่างขั้นตอนในการพิจารณา แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าวันไหนและคำตอบจะเป็นเช่นไรด้วย อย่าไรก็ตามถ้านักศึกษาที่ได้ทำเรื่องลาออกไปแล้วนั้น ก็สามารถทำเรื่องระงับการลาออกได้ ถ้ามีความประสงค์ อยากเรียนต่อที่มหาลัยฯ มั่นใจว่า เทอมที่2 คะแนน ผ่านเกณฑ์ และสามารถปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ไม่ต่ำกว่า 1.75 และปรับเพิ่มขึ้นในภาคเรียนต่อๆ ไปจนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 2.00  สามารถเรียนต่อได้ไม่ต้องลาออกไป  

 โดยผู้ปกครองและนักศึกษา ส่วนใหญ่ไม่พอใจกับการชี้แจงและการให้คำตอบของมหาลัย เพราะ ต้องการเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในค่าเทอมที่ 1และเทอมที่ 2  ซึ่งยังไม่บุตรหลานของตนเอง ไปทำการเดินเรื่องอะไรทั้งสิ้นว่าจะเรียนต่อหรือลาออก  กับฝ่ายธุรการ ของมหาลัยฯ  เพราะจะเดินหน้าทำการร้องเรียนกับ ผู้ใหญ่ ในจังหวัดอุดร ฯ เข้ามาช่วยเหลือหาทางออกที่ดีกว่านี้ ดังกล่าว 

ภาพ/ข่าว กฤษดา  จันทร์ดวง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์  จ.อุดรธานี