เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก !! ร่วมกับ สสส. เปิดโครงการร้านนมสร้างสุข ภายใต้คอนเซปต์ สนุกมันส์ สร้างสรรค์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ (มีคลิป)

Publish 2018-02-24 16:25:09ที่ร้านนม 6 ประชาคมเครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันออก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. เปิดโครงการร้านนมสร้างสุข ภายใต้คอนเซปต์ สนุกมันส์ สร้างสรรค์ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ เพื่อลดการสร้างนักดื่มหน้าใหม่ โดยร่วมมือกับสื่อมวลชลจังหวัดจันทบุรีเพื่อกระตุ้นและผลักดันให้วัยรุ่นสมัยใหม่หันมาดื่มนมแทนแอลกอฮอล์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาดื่มนม รักสุขภาพ ห่างไกลจาก เหล้าบุหรี่ และยาเสพติด อีกทั้ง เป็นการยกย่องร้านนม ที่ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณเขตพื้นที่โซนนิ่ง สถานศึกษาสำหรับร้านค้าที่ได้รับการยกย่องเป็น “ร้านนมสร้างสุข” นั้น ต้องผ่านกระบวนการ การคัดเลือก จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าระดับจังหวัด และส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นใจว่า เป็นร้านที่เข้าไปแล้วปลอดภัยแน่นอน ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอบายมุขต่างๆ ล่อลวงเยาวชนให้หลงไปในทางที่ผิด 

 

ภาพ/ข่าว ปริญญา เกษราธิกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จันทบุรี

 
Suggess News