สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันมาฆบูชา วัดพระศรีรัตนสดาราม เย็นนี้

Publish 2018-03-01 08:47:33ในเพจ "โบราณนานมา"โพสต์ว่า
"วันนี้(1 มีนาคม 2561)เวลา17.00น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธี วันมาฆบูชา ประจำปี 2561ทั้งนี้ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง  เพื่อปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในการเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว  พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร  เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน "

 ขอบคุณ :ภาพ และ ข้อมูลจากเพจ โบราณนานมาเรียบเรียงโดย

บุญระดม จิตรดอน