เช็คกันด่วนๆเลย!!! กับ 9 ตำแหน่ง "ปานมงคล" หากใครมีบนร่างกายตามจุดต่อไปนี้... ถือว่าโชคดี จะร่ำรวย ชีวิตสุขสบาย!?

Publish 2018-03-09 11:47:19เชื่อว่าหลายๆ คน คงมีปานอยู่บนร่างกาย ไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่ง ทำให้คุณอาจจะรู้สึกว่า มันไม่สวยงามเอาซะเลย แต่หากมันมีขนาดเล็ก และมีรูปร่างที่สวยงาม ก็จะถือว่าเอกลักษณ์เป็นร่างกายได้อย่างดี บางคนมีปานแดงรูปหัวใจ หรือมีปานรูปวงกลม วงรี แตกต่างกันออกไป ซึ่งปานเกิดมาจากความผิดปกติของสีผิว โดยเฉพาะในทารกแรกเกิดหรือในช่วงอายุขวบปีแรก จะมีปานหลายชนิดเกิดขึ้น  และเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่แตกต่างกันไป เช่น เซลล์ผิวหนัง หลอดเลือด ทางเดินน้ำเหลืองและกล้ามเนื้อ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุของการเกิดปาน และปานก็ไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ในทางความเชื่อเรื่องคำทำนายต่างๆ ปานก็มีหลายลักษณะที่บ่งบอกถึงความมงคล เช่นเดียวกับไฝที่ขึ้นบนร่างกายของคนเรา วันนี้จะเรายกตัวอย่าง ปานมงคล ทั้งหมด 9 ตำแหน่งด้วยกัน  ได้แก่

 


1. ปานบริเวณลำคอ เชื่อว่า ผู้นั้นมักเย่อหยิ่งไม่ค่อยสมาคมกับใครๆ มักจะเป็นคนค่อนข้างเก็บตัว แต่มีสติปัญญา  ความสามรถในการงานดี

 


2.ปานที่ต้นคอ เชื่อว่า ผู้นั้นหากร่ำเรียนศาสตร์ลึกลับ เช่น ดาราศาสตร์ หรือโหราศาสตร์  ท่านว่าจะประสบความสำเร็จ จะมีชื่อเสียงเรืองนามเป็นที่ปรากฏแก่ชนทั่วไป

 


3. ปานเล็ก ๆ สีเขียวที่ริมฝีปาก ทำนายว่า ผู้นั้นจะเจรจาพาทีเป็นที่สบอารมณ์ ของคนทั่วไป ทำราชการจะก้าวหน้า ทำการค้าจะรุ่งเรือง เป็นนักการเมืองจะมีชื่อเสียงโด่งดัง หากมีไฝปรากฏอยู่ด้วยยิ่งเสริมอำนาจวาสนามากขึ้น

 


4. มีปานเป็นรูปราชสีห์ ช้างสาร หรือเทวดา ไปมีที่ใด ๆ ทำนายว่า ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จ ทางการมีอำนาจวาสนา มีตะบะเดชะมาก หากเป็นสมณะชีพราหมณ์ยิ่งดีนัก จะมีคนขึ้นคารวะ ไม่อดอยากทางลาภสักการะ หากเป็นฆราวาสมักชอบเรียนวิชาลึกลับ เป็นหมอดูจะทายแม่นยำ ดังตาเห็น

 


5. ปานที่นมซ้าย ทำนายว่า ผู้นั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสบริวารมาก ถ้าเป็นชายจะเป็นที่พึ่งของญาติพี่น้อง เป็นหญิงจะมีแม่ศรีเรือน มีลูกเต็มบ้านหลายเต็มเมือง ดีนักแล

 

 

 


 6. ปานกลางอก ระหว่างนมทั้ง 2 หรือใต้หรือเหนือราวนม ทำนายว่า ผู้นั้นเมื่อน้อยจะมีความทุกข์ เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนจะพบกับความสำเร็จในการเลือกคู่ควร เมื่อเข้าสู่วัยชราจะมีทรัพย์สิน เงินทองข้าทาสบริวารมากดีนักแล

 


7. ปานที่ใบหูขวา ทำนายว่า ผู้นั้นจะมีความสุข ทำอะไรมีคนช่วยเหลือเจือจุน ไม่เดือดร้อน เป็นคนเห็นการณ์ไกล ไปสารทิศใด คนมักยำเกรง  เป็นข้าราชการ พ่อค้าดีนักไม่เดือดร้อน

 


8. ปานที่ฝ่ามือหรือหลังมือซ้าย ทำนายว่า ผู้นั้นจะมีความสุขเงินทองของใช้ เมื่อเข้ามาให้ใช้มือซ้ายนี้เก็บจะยั่งยืนไม่สูญหายเป็นที่พึ่งของคนทั่วไป

 


9. ปานที่รักแร้  หรือต้นคางไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่ง ทำนายว่า ผู้นั้นจะลำบากกายใจเมื่อวัยหนุ่มวัยสาว ต่อเมื่อมีครอบครัวแล้วจะทำมาค้าขึ้น เจริญรุ่งเรืองดีจะสุขกายสบายใจ ตลอดชีวิต

 


แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณรูปภาพ : ruclip.com

 

 เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล


Suggess News