หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลที่จ.นครราชสีมา (ชมคลิป)

Publish 2018-03-09 12:59:08ครบุรี – วันที่ 9 มี.ค.61 นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอครบุรี  นำข้าราชการประชาชนในพื้นที่อำเภอครบุรี ร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.) ซึ่งได้เดินทางออกให้บริการประชาชนที่วัดซับยาง บ้านมาบพิมาน ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา โดยมีข้าราชการประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอครบุรี เข้าร่วมรับบริการกว่า 500 คน

 

 


หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา

โดยในกิจกรรม กิจกรรม ประกอบด้วย บริการทางการแพทย์ ได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นวด อบ ประคบ การให้สุขศึกษา และบริการทางทันตกรรม เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน โดยมีอาสาสมัครแพทย์อาสาฯ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี , โรงพยาบาลอำเภอครบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ มาคอยให้บริการประชาชนอย่างพร้องเพียง

 

หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา


ทั้งนี้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.) เป็นหน่วยแพทย์ที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ส่งก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2512 ด้วยทรงพบว่าราษฎรตามพื้นที่ห่างไกล เมื่อเจ็บป่วยไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้ทรงเริ่มนำระบบการสื่อสารทางวิทยุรับ – ส่ง มาใช้ในการให้คำปรึกษาและรักษาผู้ป่วย ซึ่งเรียกว่า “แพทย์ทางอากาศ” หรือ “แพทย์ทางวิทยุ”ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกองทุนเริ่มแรกก่อตั้งมูลนิธิแพทย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ มูลนิธิ พอ.สว.  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 โดยพระองค์ทรงเป็นนายิกากิตติมศักดิ์ หลังจากทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สือต่อมา และเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2553 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.ในลำดับต่อมา

ภาพ / ข่าว / ปุญญพัฒน์ ลัดครบุรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครราชสีมา