เหมือนบูมเมอแรง?! "คำนูญ" เผย"กก.ปฏิรูปกฎหมาย-สปท." จ่อเรียกอธิบดีกรมศุลฯแจงประกาศ 60/2561 ที่ให้คนเดินทางแจ้งของใช้ ชี้เข้าข่ายขัด รธน.

Publish 2018-03-09 13:00:40 

เหมือนบูมเมอแรง?! "คำนูญ สิทธิสมาน " เผย "กรรมการปฏิรูปกฎหมาย-สปท." จ่อเรียกอธิบดีกรมศุลฯ แจงประกาศ 60/2561 ที่ให้คนเดินทางแจ้งของใช้ทั้ง กล้อง นาฬิกา โน้ตบุ๊คที่จะนำไปต่างประเทศ ต้องแจ้งก่อนพร้อมภาพถ่าย 2 ชุด เข้าชี้แจงกับ สปท. เหตุอาจเข้าข่ายขัด รธน. เพราะไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

 วันนี้ (9 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์ พบบัญชีเฟซบุ๊ก "Kamnoon Sidhisamarn" ซึ่งเป็นของ นายคำนูณ สิทธิสมาน  สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) และโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  ซึ่งได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็ตต่อกรณี ที่กรมศุลกากร  ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสาร ที่นำติดตัวเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้

 

โดยรายละเอียดที่ "นายคำนูณ" ระบุไว้ คือนำนาฬิกา/กล้อง/โน้ตบุ๊ค ติดตัวไปต่างประเทศ ต้องแจ้งก่อนพร้อมภาพถ่าย 2 ชุด !!

 

หนึ่งในบทบัญญัติที่โดดเด่นและ 'โดน' ของรัฐธรรมนูญ 2560 คือมาตรา 77

 

เนื้อหานั้นไม่ใช่แค่ว่าก่อนตรากฎหมายต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนเท่านั้น แต่กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฏหมายเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน

ประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 โดยเฉพาะข้อ 4 น่าจะไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรานี้นะ

สร้างภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็น

คนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศทุกวันนี้ก็ไม่ต้องกรอกใบตม. 6 แล้ว เป็นผลงานที่โดดเด่นของรัฐบาลนี้ แต่หากจะต้องมาแจ้งข้าวของติดตัวประเภทนาฬิกา โน้ตบุ๊ค กล้องถ่ายรูป ฯลฯ พร้อมภาพถ่าย 2 ชุด มันออกจะย้อนแย้งกันอย่างเหลือเชื่อ ไม่เป็นตรรกะซึ่งกันและกันเลย

เร่งปรับแก้เสียเถอะ !

อย่าทำเพียงแค่บอกว่าเป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้ว เพียงเอามาประกาศใหม่ และจะแจ้งหรือไม่แจ้งก็ได้ ไม่ผิด

ประเด็นหลักมันอยู่ที่ตราบใดที่ประกาศยังอยู่ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะหยิบขึ้นมาใช้เมื่อไรก็ได้กับประชาชนคนใดก็ได้

นี่คือสารัตถะของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่แท้จริง

ทำรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ให้เป็นมากกว่าตัวอักษร


หมายเหตุ (1) : ประเด็นการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายฯ ซึ่งหมายรวมถึงกฎหมายทุกลำดับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 นี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเขียนอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายแล้ว รอการพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยคณะรัฐมนตรีในอีกไม่กี่วันนี้ และขณะนี้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนก็กำลังดำเนินการเรื่องนี้อย่างขมักเขม้น ในอนาคตจะมีหน่วยงานของรัฐทำงานด้านนี้โดยเฉพาะอย่างถาวร โดยจะมีตัวแทนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย

หมายเหตุ (2) : คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนจะนำเรื่องนี้เข้าสู่วาระเพื่อพิจารณา วันที่ 19 มีนาคม เวลา 13.30 น โดยเชิญอธิบดีกรมศุลกากรมาชี้แจง

 

 

ขอบคุณข้อเขียน : เฟซบุ๊ก "Kamnoon Sidhisamarn"เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า