ชาวบ้านฮือฮา!! แห่ใช้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผู้สูงอายุรับแจกแว่นตาฟรี จากกองทัพอากาศไทย-สิงคโปร์ ที่ร่วมฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2018 (คลิป)

Publish 2018-03-14 20:52:21วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.30 น. หอประชุมโรงเรียนบ้านจาน ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา นายปัญญา ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2018 กองทัพอากาศ ร่วมกับ นาวาอากาศเอก โล คัม ลุน (COL Ho Kum Luen) ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2018 กองทัพอากาศสิงคโปร์ และ นาวาอากาศโท นิโคลาส รีจิสเตอร์ (LT COL Nicholas H. Register) ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2018 กองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้ร่วมกันเปิดการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพลเรือน ในการปฏิบัติงานกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2018 โดยมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจฟันและการถอนฟัน การตรวจวัดสายตา แจกแว่นสายตาฟรีให้กับผู้สูงอายุ บริการตัดผมชายหญิง การแสดงดนตรีของวงดุริยางกองทัพอากาศ การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ รวมไปจนกระทั่งการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนฯลฯ โดยมีหน่วยทหารข้าราชการ ผู้นำชุมชน นัการเมืองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

 


จัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้าน

การปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพลเรือน ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการฝึกผสม”โคปไทเกอร์ "Cope Tiger 2018" สำหรับการฝึก ครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 24 ซึ่งจะมีการฝึกภาคสนาม ( Field Graining Exercise : FIX) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา และสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ อำเภอชัยบาดาล และ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี ในส่วนของการฝึกกำลังทางอากาศ มีอากาศยานที่เข้าร่วมฝึก โดยกองทัพอากาศไทยจะประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่ Gripen, เครืองบินขับไล่แบบ F-16 A/B, เครื่องบินขับไล่ F-5 E/F , เครื่องบินโจมตี A-Jet , เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือน SAAB-340 AEW , เครื่องบินตรวจการณ์และฝึก DIAMON, เครื่องบินไร้คนขับตรวจการณ์ AERO STAR กองทัพอากาศสิงคโปร์ ประกอบด้วย F-16 C/D , F-15 SG, G550 AEW, KC-135 และกองทัพอากาศสหรัฐฯ ประกอบด้วย F-15 C

 

พิธีมอบโรงจอดรถให้โรงเรีย


นอกจากการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ ให้กระชับแน่นยิ่งขึ้นแล้ว ในด้านการฝึกภาคสนามเพื่อเตรียมความพร้อม และฝึกใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่ ยังมุ่งเน้นการฝึกการปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง, การป้องกันภัยทางอากาศ, การส่งต่อการควงคุมการเตือนภัย และการตอบโต้ การโจมตี รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกผสม รวมถึงยังมีการฝึกกับหน่วยต่อสู้อากาศยาน ที่เน้นย้ำด้านการบัญชาการ และควบคุมการรบ, การเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธี, การแลกเปลี่ยนยุทธวิธี การป้องกันภัยทางอากาศ และการฝึกต่อสู้อากาศยานอีกด้วย ในโอกาสการจัดกิจกรรมปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพลเรือน ในวันนี้ กองทัพอากาศไทย – สิงคโปร์ ได้สร้างโรงจอดรถจักรยานขนาดใหญ่ให้กับโรงเรียน โดยเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่จะใช้จักรยาน 2 ล้อเดินทางมาเรียนหนังสือในโรงเรียนแห่งนี้เป็นส่วนใหญ่

 

มานะ แย้มจะบก ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา