พ่อเมืองสระบุรี เปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP(มีคลิป)

Publish 2018-03-14 21:22:35วันที่14 มี.ค.61 เวลา 17.30 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้ระบบ GAP ซึ่งจังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีจัดขึ้น เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงความปลอดภัยของสินค้าพืช อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่างสินค้าพืชที่ผ่านการรองรับ GAP ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตผู้ปลูกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย

 สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP นำมาจำหน่ายภายในงาน พืช ผัก ประมง สินค้าแปรรูป กิจกรรมการประกวดแข่งขันส้มตำ การแข่งขันจัดกระเช้าพืชผักและผลไม้ปลอดภัย การประกวดพืชผลทางเกษตร เช่น เห็ดภูฐาน เห็ดนางฟ้า ประกวดแตงกวา ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม มะพร้าว ข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดหวาน เป็นต้น นอกจากยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรพืชผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าประมง

 

 ทั้งนี้จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารประเภทพืชและผักที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว พืชผัก ผลไม้ จึงให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การปลูกและผลิตพืชอาหารประชารัฐตามมาตรฐาน GAP ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 260 ราย ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยงานนั้นจะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ภาพ-ข่าว  ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสระบุรี