ไอเดียเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ ใช้ธูปและยากันยุง จุดทิ้งไว้ เหมือนกับตั้งเวลาไหม้เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

Publish 2018-03-14 21:25:50วันที่ 14 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้ม ในการป้องกันไฟป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ และบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ หลังเกิดไฟป่าซ้ำซาก โดยมีการตั้งด่านเพิ่มขึ้นอีก 2 จุด  สาเหตุมีชาวบ้านลักลอบจุดไฟเผาเพื่อล่าสัตว์ป่า ที่มีชุกชุมโดยการตั้งเวลาเผา ก็ไม่สามารถที่จะจับมือใครดมได้


ไอเดียเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ ใช้ธูปและยากันยุง จุดทิ้งไว้ เหมือนกับตั้งเวลาไหม้เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

           เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันหามาตรการ ป้องกันไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ และพื้นที่อ่างเก็บน้ำห่างตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดไฟป่าซ้ำซาก ซึ่งพบว่ามาจากการลักลอบเผา ของชาวบ้านเพื่อเข้าไปล่าสัตว์ โดยจะมีการตั้งด่าน เข้าออกในพื้นที่ป่า อย่างเข้มงวดเพิ่มจากเดิม 3 จุด เป็น 5 จุด คือจุดที่ติดต่อกับหมู่บ้าน ขุนช่างเคี่ยน อำเภอเมือง และบ้านแม่ใน ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เพื่อป้องกันชาวบ้านแอบลักลอบเข้าไปในพื้นที่ป่า

ไอเดียเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ ใช้ธูปและยากันยุง จุดทิ้งไว้ เหมือนกับตั้งเวลาไหม้เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ


           พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกว่าแม้จะมีการเข้มงวด ในพื้นที่ของทหารในการป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง  แต่พื้นที่กว้าง และมีเขตติดต่อกับชุมชนหลายพื้นที่ จึงให้มีการตั้งด่านเพิ่มอีก  2จุด ทั้งนี้สาเหตุมาจากชาวบ้าน ลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาป่า โดยใช้ธูปและยากันยุง จุดทิ้งไว้ เหมือนกับตั้งเวลา ตั้งแต่เช้ามืด และเมื่อธูปหรือยากันยุงไหม้จนหมด ก็จะทำให้ไฟลุกไหม้ ใบไม้หรือหญ้าแห้งจนลุกลาม ทั้งนี้เพื่อให้ควัน หรือไฟ ไล่สัตว์ป่า ที่มีอยู่ชุกชุม ไปยังแหล่งใกล้น้ำ ที่ทำกับดักไว้  โดยทางเจ้าหน้าที่ จะมีการเข้มข้นทั้งเก๋บหลักฐานต่างๆที่พบพร้อม ลาดตระเวนอย่างเข้มข้นขึ้นมากขึ้น หากพบก็จะจับกุมส่งตำรวจทันที.

ฟงหวิน  ศักดิ์อัศวิน  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดเชียงใหม่