ตำนานวัดโบราณ!! เปิดที่มา "วัดชีปะขาว" สถานที่ที่ "ท่านอาจารย์ชีปะขาว" หายตัวไป หลังจากพลัดแผ่นดิน #ตามรอยบุพเพสันนิวาส !!

Publish 2018-04-08 12:51:06 

            จากละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ มีตัวละครที่สำคัญในเรื่องที่มีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ สำหรับในเรื่องมีการกล่าวถึง ท่านอาจารย์ชีปะขาว ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีวิชาอาคม เรียกได้ว่า มีบทบาทสำคัญในราชสำนักเลยก็ว่าได้ ในประวัติศาสตร์มีการกล่าวถึงวิชาอาคมของท่าน เคยช่วยเหลือ เรือคณะราชฑูตเมื่อครั้งเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีที่แผ่นดินฝรั่งเศส เมื่อเรือของคณะราชฑูต ได้เผชิญกับพายุหนักและได้เรือได้หลุดเข้าไปในวังน้ำวน แต่ด้วยวิชาอาคมของท่านอาจารย์ชีปะขาว ได้ช่วยเหลือเรือของคณะราชฑูต ให้หลุดออกมาจาก วังน้ำวนได้อย่างปาฏิหาริย์

  

 

           ทั้งนี้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เล่าถึงวัด วัดหนึ่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา นั่นก็คือ วัดศรีสุดารามวรวิหาร ซึ่งตามประวัติศาสตร์ได้เล่าว่า ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแผ่นดินไปสู่ช่วงพระเพทราชา ท่านชีปะขาวได้ให้ลูกศิษย์ส่งที่บางกอกน้อย แล้วท่านก็หายตัวไปจากตรงนั้น จากนั้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นท่านอีกเลย เหล่าลูกศิษย์จึงร่วมกันสร้างวัดโดยตั้งชื่อว่า "วัดชีปะขาวหาย" ซึ่งเป็นวัดศรีสุดารามในปัจจุบัน

 

 

           สำหรับวัดศรีสุดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก เลขที่ ๘๓ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ประวัติความเป็นมา วัดนี้เดิมเป็นวัดโบราณ ชื่อวัดชีปะขาว หรือวัดชีผ้าขาว บางทีเรียกวัดปะขาวก็มี สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

 

           สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ (แก้ว) ซึ่งเป็นพระพี่นางเธอของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์มาแต่ในรัชกาลนั้น ครั้นล่วงมาน้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามาจนถึงหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาขุนมนตรีเป็นแม่กองสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่โดยเลื่อนขึ้นจากที่เดิม ทรงโปรดให้เจ้าพนักงานปักกำหนดเขตรอบโรงพระอุโบสถลงใหม่ใช้แทนวิสุงคามสีมาเดิม โดยให้มีความยาว ๑๕ วา กว้าง ๗ วา แล้วโปรดให้ลงเขื่อนหน้าวัด เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งจนเป็นผลสำเร็จ 

           ครั้นการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดศรีสุดาราม ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชอัยยิกาเจ้าของพระองค์ ทรงสถาปนาพระราชทานไว้ตั้งแต่วันจันทร์ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ นพศกพุทธศักราช ๒๔๑๐ เป็นปีที่ ๑๕ ในรัชกาล (ปลายรัชกาล) ตามพระราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งมีหลักฐานอยู่ในพระอุโบสถ (พระอุโบสถหลังเก่าปรากฏเป็นวิหาร อยู่หน้าพระอุโบสถปัจจุบัน)

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ วัดวาอาราม

ขอบคุณข้อมูลจาก : ละคร บุพเพสันนิวาส ช่อง 3

 เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ