ปปช.ภาค 9 แถลงผลการดำเนินการ 6 เดือนปีงบประมาณ 61 (ชมคลิป)

Publish 2018-04-17 17:36:29    เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 เม.ย.ที่โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ(ปปช.)ภาค 9 พร้อมด้วย ผอ.ปปช.จังหวัด 7 จังหวัดมี จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง พัทลุง และ จ.สตูล แถลงข่าวผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 61 (1 ต.ค.- 1 มี.ค.)

   นายสนั่น ทองจีน  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช ภาค9 เปิดเผยว่าด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนักการเมือง ตรวจสอบปกติ 188 บัญชี ตรวจสอบยืนยันข้อมูล 92 บัญชี ตรวจสอบเชิงลึก 3 เรื่อง 38 บัญชี กรณีที่จงใจไม่ยขจื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเทจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 1 บัญชี ด้านการปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ 61 ณ วันที่ 31 มี.ค.61 รวม 546 เรื่อง ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว 124 เรื่อง  อยู่ในระหว่างดำเนินการ 423 เรื่อง  มีคดีที่งบประมาณเกิน 2 ล้าน มี 126 เรื่อง

                                                                                             


ปปช.ภาค 9 แถลงผลการดำเนินการ 6 เดือนปีงบประมาณ 61

      นายสนั่นเปิดเผยว่า คดีใน สปภ.9 ที่แสวงหา 24 เรื่อง ไต่สวน 7 เรื่อง ปปช. จ.สงขลา แสวงหา 125 เรื่อง ไต่สวน 35 เรื่อง ปปช.จ.ตรัง แสวงหา104 เรื่อง ไต่สวน 18 เรื่อง ปปช.จ.พัทลุง แสวงหา 66 เรื่อง ไต่สวน 14 เรื่อง ปปช.จ.สตูล แสวงหา 27 เรื่องไต่สวน 16 เรื่อง ปปช.จ.ปัตตานี  แสวงหา 29 เรื่อง ไต่สวน 10 เรื่อง ปปช.จ.ยะลา แสวงหา 35 ไต่สวน 17 เรื่อง และปปช.จ.นราธิวาส แสวงหา 25 เรื่อง ไต่สวน 4 เรื่อง

                                                                                                         

ปปช.ภาค 9 แถลงผลการดำเนินการ 6 เดือนปีงบประมาณ 61


     “เรื่องที่ร้องเรียนที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)คือการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด ส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีคดีที่น่าสนใจมี โซล่าเซล หลังคาอาคารเอนกประสงค์ เครื่องกรองน้ำ ทั้งหมด ปปช.กำลังแสวงหาข้อเท็จจริง ส่วน จ.ตรัง ก่อสร้างโรงแรมของ มทร.ศรีวิชัย สร้างศูนย์ประชุมศิลปวัฒนธรรม มอ.วิทยาเขตตรัง และสงขลา ใน องหาดใหญ่และ อ.เมืองสงขลา และ จ.สตูล ปปช.กำลังดำเนินการเช่นกัน”นายสนั่น   ทองจีน  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช ภาค9 กล่าว

                                                                                          

   ภาพ/ข่าว  นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลา