จ.อุบลราชธานี..เปิดการฝึกอบรม พระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม คณะสงฆ์ภาค 10 (ชมคลิป)

Publish 2018-05-17 23:25:38วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค เป็นประพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม พระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรม คณะสงฆ์ภาค 10 โดยมี พระมหามงคล มงฺคลคุโณ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค10 กล่าวรายงาน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ทั้ง 6 จังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นไปตามแบบบูรพาจารย์ ที่เคยปฏิบัติ มา คือ ต่างคนต่างปฏิบัติตามความรู้ความสามารถเท่าที่มี และอาจารย์ผู้สอนวิปัสสนากรรมฐาน ก็มีไม่เพียงพอ กับความต้องการของพุทธศาสนิกชน ทั้งการสอนการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ก็ไม่เป็นไป ในแนวเดียวกัน เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติตาม หลงทางได้  ด้วยเหตุนี้ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะภาค 10 ได้จัดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น โดยมุ่ง ให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรม และพระผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้มีความรู้ความสามารถในด้านวิปัสสนากรรมฐาน ผู้ผ่านการฝึกอบรม จากโครงการนี้สามารถเป็นอาจารย์ หรือผู้ชี้นำ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ทุกรูป จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทันกับยุคสมัยกับความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน พร้อมไปด้วยอาจาระและความรู้ ความสามารถ มักน้อย สันโดษกินน้อย นอนน้อย ปฏิบัติมาก มีความอดทนสูง อันจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อนโยบายของคณะสงฆ์ พร้อมที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคง เจริญ วัฒนาสถาพรต่อไปโครงการฝึกอบรม พระวิปัสสนาจารย์  ในครั้งนี้ ได้กำหนด ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2561 รวม 45 วัน ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จากคณะสงฆ์ภาค 10 ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษ ,จังหวัดนครพนม ,จังหวัดยโสธร,จังหวัดมุกดาหาร ,และจังหวัดอำนาจเจริญ รวมจำนวน พระสงฆ์ 117 รูป

ข่าว/ภาพ จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าว ภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 
Suggess News