มหากุศลในชีวิต!!วันวิสาขบูชาโลก“วัดเขาพระทอง”จัดใหญ่“ปิดทองห่มผ้าหลวงพ่อองค์ใหญ่”-นำร่องโครงการ“ประชารัฐวัดสร้างสุข”5ส.พลิกฟื้นวิถีไทย

Publish 2018-05-24 21:32:41 “วัดเขาพระทอง”เป็นวัดเก่าแก่มีอายุนับ 1,000 ปี ตามประวัติทราบว่าสร้างขึ้นพร้อมกับการก่อสร้างองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ประดิษฐานพระหลวงพ่อองค์ใหญ่ ที่มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและแหล่งเรียนรู้ธรรมะและธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อีกด้วย”

หลายปีที่ผ่านมาทางวัดได้พัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติศาสนาและวัฒนธรรม  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ให้ความศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมากราบนมัสการหลงพ่อองค์ใหญ่และเที่ยวชมภายในวัดตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภายในวัดเขาพระทองยังมีสิ่งมหัศจรรย์ สิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้น อาทิ ถ้ำโหม่งซึ่งมีความอัศจรรย์ตรงที่เมื่อใช้ไม้หรือของแข็งเคาะชะง่อนหินภายในถ้ำจะมีเสียงดังคล้ายเสียงโหม่งหนังตะลุง ในปัจจุบันทางวัดใช้เป็นสถานที่เก็บพระพุทธรูปเก่าแก่ โดยสร้างบันไดทางขึ้นได้อย่างสะดวกกงว่าที่ผ่านมา รอยฝ่ามือคนโบราณบนผนังถ้ำ  รูเหล็กไหลที่เจาะลึกไปในหินผนังถ้ำ หินรูปนางฟ้า” เป็นต้น

“ทางวัดยังได้ก่อสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาผสมผสานกับของเก่า อาทิ ถ้ำจำลองภายในถ้ำจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์จุตุคาม-รามเทพ ประติมากรรมลอตเตอรี่ไทย รูปปั้นหนูเงิน-หนูทองยักษ์ และยังมีสัตว์แสนรู้และแปลกประหลาดเลี้ยงไว้หลายชนิด เช่น นกขุนทองพูดได้ หมู 6 นิ้ว กบสีทองหรือเจ้าชายกบ ปลาดุกเผือก ปลาดุกสีทอง นกยูง ไก่ฟ้าพญาลอ เต่าหิน  ล้วนแล้วแต่ท้าทายให้มาพิสูจน์และศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างมาก  ในขณะที่วัดเขาพระทองจะจัดงานประเพณี “ปิดทอง ห่มผ้าหลวงพ่อองค์ใหญ่ อายุกว่า 88 ปี เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ” เป็นประจำทุกปี”พระอารยนันต์ อานันโท  กล่าวว่า วัดเขาพระทองกำหนดจัดงานประเพณี“ปิดทอง ห่มผ้าหลวงพ่อองค์ใหญ่ อายุกว่า 88 ปี เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในปีนี้ทางคณะกรรมวัดได้เตรียมการจัดงานไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมา  โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 25-30 พ.ค. 2561 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา อาทิ การบวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์  พิธีเสริมดวงชะตา ชำระหนี้สงฆ์ ก่อเจดีย์ทราย 2,561  กอง  ทอดผ้าป่าลอยฟ้า ทอดผ้าป่าสามัคคีประจำวงศ์ตระกูล การเทศนาและบรรยายธรรมะโดยพระเถรานุเถระหลายรูป ปิดทองลูกนิมิต  และปิดท่อง แห่ผ้าห่มหลวงพ่อองค์ใหญ่ อายุกว่า 800 ปี ซึ่งประดิษฐานอยู่บนพุทธสถานเชิงเขาพระทอง การเที่ยวชมสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9  เป็นต้น ในภาคกลางคืนชมการแสดงมหรสพพื้นบ้านมโนราห์ หนังตะลุง เพลงบอก และการละเล่นพื้นบ้านที่หาดูได้ยากของทางภาคใต้ อีกหลายชนิด รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปตลอดการจัดงาน

สำหรับไฮไลต์ของการจัดกิจกรรมจะอยู่ที่การ “ปิดท่อง แห่ผ้าห่มหลวงพ่อองค์ใหญ่ อายุกว่า 800 ปี เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดยในวันดังกล่าวมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทะศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ พ่อคา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่มกิจกรรมอย่างเนื่องแน่นหลายพันคนทางด้านนายวาทิน กรดเต็ม กล่าวว่า ตนเพิ่งเดินทางมับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประมาณ 1 เดือน และได้เดินทางลงเยี่ยมเยียนวัดต่าง ๆ รวมทั้งวัดเขาพระทอง อ.ชะอวด พบว่าวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีมากถึง 623 วัดล้วนมีศักยภาพที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการพัฒนา ส่งเสริมเป็นแหบ่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายในการดึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต วัดจึงถือเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทยเสมอมา  ซึ่งทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการ  “โครงการวัดสร้างสุข” ที่เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวคิดของ 5 ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัด เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่แบบอย่าง ทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ อันเป็นการขยายผลแนวคิดของ 5 ส สู่ประชาชนทั่วไปโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เพื่อให้สังคมไทยตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม ทำให้เกิดสังคมสุขภาวะ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการจัดการเพื่อนำไปสู่สังคมที่มีความสุข

การนำแนวคิดเรื่องการจัดการแบบใหม่ 5 ส ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น เป็นที่นิยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตมาใช้ในการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่  สัปปายะ ด้วยความร่วมมือระหว่าง 3 ประสาน คือวัด ชุมชน และบริษัทเอกชนที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการแบบ   5ส มาใช้เพื่อสร้างความสัปปายะอันหมายถึงความเป็นอยู่ที่สบาย คือทำให้วัดเป็นอาราม รื่นรมย์เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นเป็นระเบียบ พัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้านจิตใจ และสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นผู้นำกระแสในเรื่อง 5ส สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์กร ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา

“ หลักการของ 5ส ประกอบไปด้วย  สะสาง คือ เน้นการจัดระบบ ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดความพอดี , สะดวก คือ เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มความชัดเจนเพื่อความรวดเร็ว, สะอาด คือ เน้นตรวจสอบ เพื่อค้นหาสิ่งที่ผิดปกติเพื่อความพร้อมใช้และความปลอดภัย ,  สร้างมาตรฐาน คือเน้นรักษาสภาพ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานแทนกันได้อย่างถูกต้อง , สร้างวินัย คือ เน้นความเข้าใจและความร่วมมือ เพื่อสร้างความสามัคคีและความยั่งยืน  การดำเนินงานของวัดจะต้องดึงหรือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามารับผิดชอบเพื่อให้ประชาชนได้รู้สึกเป็นสุขใจ เมื่อได้เข้าวัดทำนุบำรุงวัด และรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของวัด  หรือโครงการของวัด ที่จำเป็นจะต้องช่วยดูแล พัฒนา ปรับปรุงวัดและโครงการของวัด  พลอิอกฟื้นวิถีเดิมของสังคมไทยที่วัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมกลับคืนจึงเป็นที่มาของคำว่า “ประชารัฐวัดสร้างสุข” คาดว่าวัดเพระทอง จะเป็นวัดนำร่องขับเคลื่อนโครงการนี้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป”.

ภาพ/คลิป/ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ข่าว ยุทธนะ เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.นครศรีธรรมราช