รวมพลังจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ทำความสะอาดรอบเกาะกลางหนองบัว อ.กันทรวิชัย ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 (ชมคลิป)

Publish 2018-06-15 18:02:10วันที่15 มิ.ย. 61 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณรอบเกาะกลางหนองบัว และถนนหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย โดยจังหวัดมหาสารคามร่วมกับอำเภอกันทรวิชัย ได้จัดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดรอบเกาะกลางหนองบัว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และนายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย นำพลังมวลชนจิตอาสาในจังหวัดมหาสารคามและอำเภอกันทรวิชัยร่วมทำความสะอาดรอบเกาะกลางหนองบัว ซึ่งกิจกรรมจิตอาสา ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้มีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวนกว่า 800 คนเพื่อร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบเกาะ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการของทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา


เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดรอบเกาะกลางหนองบัว อ.กันทรวิชัย

นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าเกาะกลางหนองบัวเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย และพักผ่อน หย่อนใจ ซึ่งจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการทำความดีช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง สำหรับในวันนี้ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันตัดหญ้า กวาดถนน เก็บขยะ เพื่อเป็นการรักษาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้ดูสะอาด น่าอยู่ รักษาทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่ ให้เห็นถึงการมีวินัย ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำหนองบัว มีเนื้อที่ 980 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ของ อ.กันทรวิชัยและพื้นที่ใกล้เคียง แหล่งน้ำกักเก็บน้ำเก่าแก่คู่เมืองกันทรวิชัย เป็นแหล่งทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ อุปโภคบริโภค และประมงพื้นบ้าน มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทุกภาคส่วนใน อ.กันทรวิชัย ได้พัฒนาหนองบัว ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เกิดความสะอาด และสวยงาม สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และรองรับการพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกายของประชาชน พร้อมกับทำจุดชมวิว จุดถ่ายภาพแก่นักท่องเที่ยว ไว้เป็นที่ระลึกเมื่อได้มาเยือนอีกด้วย

ข่าว/ภาพ  พิเชษฐ ยากรี ผู้สื่อข่าวทีนิวส์ จ.มหาสารคาม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายพิเชษฐ ยากรี(เชษฐ)
HASTAG :