แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๒ เรื่อง พระอาการประชวร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๒ เรื่อง พระอาการประชวร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

Publish 2018-08-21 16:53:21


 

 

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ ๒ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้รายงานว่า หลังจากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ ฯ ไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ด้วยพระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ นั้น หลังจากคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถระยะหนึ่งแล้ว พระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี

 

  

 

คณะแพทย์ขอพระราชทาน ให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการฟื้นฟูพระวรกายต่อไป

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน