ฉาวคาว! สุชาติ หยิบกลอนเกลื่อนมธ. ต้านกฎกระทรวงห้ามชู้สาว มีแฟนก็ห้าม …ก็ไม่ให้จับ?

Publish 2018-08-21 22:18:43จากกรณีนายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ผ่านมา  มีมติเห็นชอบตามที่ ศธ. เสนอแก้ไขเพิ่มร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  เนื่องจากมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญัติให้นักเรียน และนักศึกษา ต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียน หรือสถานศึกษา และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้มีความเหมาะสม 

 

 

“จึงได้มีกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่ง ศธ. ได้ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายแล้ว เห็นสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียแล้ว สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับลักษณะความประพฤติต้องห้ามของนักเรียนและนักศึกษา

 

1. กำหนดเพิ่มเติมห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  2.แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม จากเดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เป็นการห้ามไม่จำกัดสถานที่ โดยตัดคำว่า “ในที่สาธารณะ” ออก และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจารด้วย

 

 

  

3.แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พัก เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น จากเดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน เป็นการห้ามไม่จำกัดเวลา โดยตัดคำว่า “เวลากลางคืน” ออก

               

สาเหตุหลักที่ต้องมีการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ เนื่องจากกฎกระทรวงเดิมฯ ใช้มาเป็นเวลา สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นต้องปรับแก้เพื่ออุดช่องโหว่ให้ครอบคลุม ให้สถานศึกษาสามารถกำกับควบคุมดูแล นักเรียนได้อย่างเต็มที่เหมาะสม ซึ่งการปรับแก้ดังกล่าวว่าไม่ได้หมายความว่าเด็กมีพฤติกรรมที่แย่ลง ตรงกันข้ามจากข้อมูลพบว่านักเรียนและนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีขึ้น เช่น ปัญหานักเรียน นักศึกษาทะเลาะวิวาทลดน้อย  โดยกฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อมีการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ”  นายชลำ กล่าว

 

 

       ต่อมาเฟซบุ๊ก เสื้อแดงน่ารักมากค่ะ ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพที่มีการเขียนเป็นตัวหนังสือ ซึ่งทั้งหมดระบุว่า

 

น้องๆมหาลัยซั่มมะสาส น่ารักมากค่ะ

 

อย่าไปกลัวเผด็จการปืนกดหัวค่ะ

จงยึดมั่นในการตุ้ยท้องเยกันต่อไป

 

#มซ #ซั่มมะสาส

 

 

       ขณะที่เฟซบุ๊ก เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้ (นักเขียนชื่อดัง) ได้แชร์โพสต์ จากเฟซบุ๊กเสื้อแดงน่ารักมากค่ะ จากนั้นได้โพสต์ข้อความระบุถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่า

 

ศิษย์เก่ามธ.รุ่นป้าถึงกับเงิบ

เมื่อเจอคำแบบนี้เกลื่อนมหาวิทยาลัย

ความหัวก้าวหน้าไม่ได้วัดที่ "การเอ…กัน"

หรือการเขียนเรื่องเอากันอย่างไร้วรรณศิลป์

หรือจับอวัยวะสืบพันธุ์

แล้วทำท่าว่า "กูมั่น" นะจ๊ะ

 

 

       ล่าสุดนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์ ได้โพสต์ข้อความพร้อมแชร์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก สุชาติ สวัสดิ์ศรี ถึงเรื่องดังกล่าวด้วย โดยระบุว่า

 

เพิ่งให้สัมภาษณ์เสร็จ ก็ต้องผงะเมื่อกลับมาพบกับบทกวีของ "รุ่นใหม่" เช่น

 

" มีแฟนก็ห้าม รวมกลุ่มก็ห้าม ล่ามกูเลยมั้ย "

" เลือกตั้งก็ไม่มี ห…ก็ไม่ให้จับ "

 

หัวข้อเหล่านี้ --

อยากเห็น "ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์" เขียนเป็นบทกวี

 

 

 

 

 เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว


Suggess News