ยุ่งกว่าที่คิด! "รองปลัด ยธ." เผย"สมรักษ์-อาจถูกให้ออกจาก ทร." หากศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเด็ดขาด เหตุเป็นลักษณะต้องห้าม

Publish 2018-09-22 13:30:30
ยุ่งกว่าที่คิด! "นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัด ยธ." เผยอดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก "สมรักษ์ คำสิงห์ " อาจต้องถูกให้ออกจากการรับราชการทหารเรือ หากศาลมีคำสั่งเด็ดขาดให้เป็นบุคคลล้มละลาย เหตุเป็นลักษณะต้องห้ามของ ขรก.

 

วันนี้ (22 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์พบบัญชีเฟซบุ๊ก “ธวัชชัย ไทยเขียว” ซึ่งเป็นของ  "นายธวัชชัย ไทยเขียว" รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม ได้โพสต์ข้อความกรณี “เจ้าบาส” หรือ "สมรักษ์ คำสิงห์" อดีตฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์คนแรกของไทยจากมวยสากลสมัครเล่น ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ตามคำฟ้องของ "บริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด" ซึ่งยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยทั้งสอง คือ สมรักษ์ และนางเสาวนีย์ คำสิงห์ คู่สมรส เป็นผู้ล้มละลายว่า “คุณสมรักษ์ คำสิงห์ กรณีถ้าศาลมีคำสั่งเด็ดขาดให้เป็นบุคคลล้มละลายตามข่าว ต้องถูกคำสั่งให้ออกจากราชการด้วย”

 “ถ้าปัจจุบันรับราชการทหารเรือยศนาวาเอก แต่ศาลมีคำสั่งเด็ดขาดให้เป็นบุคคลล้มละลายนั้น จะทำให้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปและมีลักษณะต้องห้ามของการรับราชการทหารเรือ ดังนั้นถ้าคุณสมรักษ์ยังอยู่ในราชการ กองทัพเรือต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการต่อไป เนื่องจากเป็นบุคคลที่เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น” รองปลัดยุติธรรม ระบุ


อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" ออกประกาศวันนี้ เรื่อง ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางเสาวนีย์คำสิงห์ จำเลยที่ 1, นายสมรักษ์ คำสิงห์ จำเลยที่ 2 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483  โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จำกัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยทั้งสองล้มละลาย  มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจำเลย

 

 ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๐๕๓/๒๕๖๑ กองบังคับคดีล้มละลาย ๓ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมด้วย บริษัท บริหารสินทรัพย์ มหานคร จํากัด โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยทั้งสองล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางเสาวนีย์คําสิงห์จําเลยที่ ๑ , นายสมรักษ์ คําสิงห์ จําเลยที่ ๒ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช๒๔๘๓ แล้ว

 

จำเลยที่ ๑ เลขประจําตัวประชาชน ๕-๔๐๙๙-๙๙๐๓๘-๒๓-๖ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม๒๕๑๖ มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๐/๒๑ ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครจําเลยที่ ๒ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๔๐๑๐-๐๐๕๓๖-๑๒-๓ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม๒๕๑๖ มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๐/๒๑ ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

 

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจําเลย ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดีซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กนกพร เลิศวรญาณ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

 

อ่าน ราชกิจจาฯ ประกาศ สมรักษ์ คำสิงห์ เป็นบุคคลล้มละลาย!เรียบเรียงโดย

นายอารมณ์ เคนหล้า


Recommend News