เหลือเชื่อ! ธุรกิจยอดฮิต ‘เจ๊งระนาว’ มากที่สุด ! (รายละเอียด)

Publish 2018-09-23 13:55:57เรียกได้ว่าการทำธุรกิจใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไปแม้ธุรกิจดังกล่าวนั้นจะฮิตน่าสนใจเพียงใดก็มีสิทธิ์เจ๊งได้เหมือนกัน โดย นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ในเดือนสิงหาคม 61 ธุรกิจเลิกประกอบกิจการอยู่ที่ 1,740 ราย เพิ่มขึ้น 3% หรือ 52 ราย เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 1,688 ราย ซึ่งมีมูลค่ากว่า 10,156 ล้านบาท  โดยประเภทธุรกิจที่ได้ยกเลิกกิจการมากสุด อันดับ 1 คือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป  163 ราย คิดเป็น 9% อันดับ 2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 103 ราย (6%) อันดับ 3 ธุรกิจร้านอาหาร 56 ราย (3%)โดยธุรกิจที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีจำนวนสูงถึง 1,643 ราย (94.43%)  ธุรกิจที่มีเงินทุน 5-100 ล้านบาท 92 ราย (5.29%) และเงินทุนมากกว่า 100 ล้านบาทอยู่ที่ 5 ราย (0.28%)

ด้านตัวเลขธุรกิจตั้งใหม่ทั่วประเทศในเดือนสิงหาคม 61 อยู่ที่  6,446 ราย เพิ่มขึ้น 482 ราย  หรือ 8% โดยมีมูลค่าการลงทุนที่ 23,233 ล้าน ซึ่งธุรกิจจัดตั้งใหม่ยอดฮิต

อันดับ 1 คือกลุ่มธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป  583 ราย (9%)

 

อันดับ 2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  369 ราย (6%)

 

 

3.ธุรกิจร้านอาหาร 177 ราย (3%)จะเห็นว่าธุรกิจตั้งใหม่และธุรกิจที่ปิดกิจการมีอันดับที่สอดคล้องกัน นั่นจึงหมายถึง 3 ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสุดหอมหวลที่ชวนนักลงทุนแห่แหนเข้าชิมลาง ส่วนอัตราการการดับนั้น อาจมีสาเหตุมาจากองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และสายป่านที่ยังไม่แข็งแกร่งพอ

 

 

ภาพที่ใช้เป็นเพียงภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.smartsme.co.th Scb sme เรียบเรียงโดย

เอกสิทธิ์ ชูวารี


Recommend News