สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สั่งปีนี้ไม่ต้องจัดวันเกิด80ปี? เมื่อศิษย์ได้รู้ต่างน้อมกราบสาธุ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สั่งปีนี้ไม่ต้องจัดวันเกิด80ปี? เมื่อศิษย์ได้รู้ต่างน้อมกราบสาธุ

Publish 2018-10-02 08:05:08


จากกรณีผู้ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า รุ่งชัย วิริยะบัณฑิตกุล ได้โพสต์ข้อความระบุ อยู่กับ หอสงฆ์อาพาธ รพร.สว่างแดนดิน ซึ่งในข้อความนั้นบอกเล่าถึงเจ้าประคุณฯสมเด็จ ป.อ.ปยุตโต ที่ท่านได้พูดกับลูกศิษย์เกี่ยวกับวันเกิดท่านที่จะครบรอบ80ปีในที่ 12 มกราคม 2562 โดยเนื้อหาที่มีการเปิดเผยนี้ เมื่อได้รับรู้แล้วสร้างความรู้สึกที่ดีที่ชาวพุทธทั้งหลายน่าจะนำไปศึกษาเรียนรู้ จึงขอนำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ต่อเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางศึกษาธรรมะด้วย 

 

 

หลวงพ่อ

(เจ้าประคุณฯสมเด็จ

ป.อ.ปยุตโต)

บอกว่า...

 

 

 

  

งานครบ 80 ปี

(12ม.ค.2562)

ไม่ต้องจัด เสียเวลา

ถ้ามีน้ำใจกับอาตมา

ช่วยนำธรรมที่อาตมา

ได้แสดงไว้

เผยแพร่ออกไป

ให้ได้มากที่สุด

 

 

ฉันทะ ที่มี มีหน้าที่

ทำให้สำเร็จ

 

อนิจจัง รู้แล้ว

ไม่ใช่นอนรอ

วันสูญสลาย

แต่เป็นความท้าทาย

ที่ต้องเอาชนะด้วยอริยมรรค

 

 

ทั้งนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร ฉายา ปยุตฺโต หรือ "ป. อ. ปยุตฺโต" เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2481 ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 13 ปี เมื่อ ปีพ.ศ. 2494 และเข้ามาจำพรรษาที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร จนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร นับเป็นรูปที่สองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นรูปที่สี่ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยได้รับการอุปสมบทโดยเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์

 

 

ต่อมาพ.ศ. 2559 พระราชทานโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน์ อารยางกูรพิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฎ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : รุ่งชัย วิริยะบัณฑิตกุล


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ