ราชกิจจาฯแพร่ประกาศกรมอุทยานฯ เรื่องการพักแรมหมู่เกาะสิมิลัน

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศกรมอุทยานฯ เรื่องการพักแรมหมู่เกาะสิมิลัน

Publish 2018-10-08 18:27:52


วันที่ 8 ต.ค. 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่องปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ลงนามโดย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช วันที่ 4 ต.ค. 2561 ความว่า

 ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรม ความเสียหายของปะการัง สัตว์น้ำ และระบบนิเวศ จากน้ำเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยวแบบพักค้างแรม จึงกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นแบบไป-กลับ

 

 

 

 สืบเนื่องด้วยที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวนเกือบ 5,000 คนต่อวัน เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเพื่อชมความงาม จนทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มเกิดความไม่พอใจถึงสภาพความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เหล่านักวิชาการและประชาชนชาวพังงาเริ่มหวั่นวิตกถึงปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ทรัพยากรธรรมชาติอันงดงามเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

 

 

และจะส่งผลกระทบโดยตรงกับภาพรวมของการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา ทำให้หลายภาคส่วนเริ่มเห็นพ้องที่จะให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งของจังหวัดพังงาเริ่มควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ หรือแม่กระทั้งอ่าวพังงา หรือสร้างเงื่อนไขให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาพักในจังหวัดพังงา จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลทางเลือกที่ต้องมีการแก้ไขปัญหา และเร่งฟื้นฟูประการังใต้ท้องทะเล ให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม 

 

 

 

ประกาศจากราชกิจจาฯ

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล