เปิดความหมายที่แท้ ธุดงค์ธรรมยาตรา ตามศาสนาออกเดินแต่ละครั้ง กับกิจกรรมธรรมกายจัดบุญเรียกทรัพย์ เข้าใคร

เปิดความหมายที่แท้ "ธุดงค์ธรรมยาตรา" ตามศาสนาออกเดินแต่ละครั้ง กับกิจกรรมธรรมกายจัดบุญเรียกทรัพย์ เข้าใคร

Publish 2018-10-11 18:08:27


    กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอีกครั้ง จากกรณีวัดพระธรรมกาย ได้เปิดเผยถึงการเตรียมจัดกิจกรรมธุดงค์ธรรมยาตราของวัดที่จะมีขึ้นในปี 2562 ด้วยการประกาศเชิญชวนให้บรรดาลูกศิษย์มาร่วมกิจกรรมบุญเตรียมดินใส่กระถางสำหรับปลูกต้นเบญจทรัพย์ โดยเริ่มเมื่อ 2 ก.ย. 2561 ที่วิหารคดทิศเหนือ วัดพระธรรมกาย

 

 

   จากคำชี้แจงที่ทางวัดได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ระบุว่า "ทรัพย์" ที่ใช้เรียกในชื่อดอกไม้นั้น มุ่งหมายอวยพรให้สาธุชน เจริญรุ่งเรืองด้วยโลกียทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายนอกทางโลก และอริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายในทางธรรม

 

    แต่อย่างไรแล้วมีรายงานเพิ่มเติม พบว่าจากการจัดงานทอดกฐินสามัคคีก่อนหน้านี้ มีเงินหมุนเวียนเข้าวัดเป็นจำนวนกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งตามเป้าตั้งไว้ที่ 1,000 ล้านบาท เป็นเหตุให้สังคมเริ่มตั้งคำถามถึงความเหมาะสม ต่อกิจกรรมที่ทางวัดธรรมกายจัดขึ้นในหลายครั้ง 

 

 

โดยก่อนหน้านี้ทางวัดธรรมกายได้มีกำกิจกรรมที่เข้าข่าย เพื่อหาเงินหมุนเวียนภายในวัดมาโดยตลอดอาทิ พิธีถวายปัจจัย/สาธุชนรับเมล็ดพันธุ์ ทรัพย์บานชื่น ,ร่วมปัจจัยบุญจักรแก้ว ,บุญหยอดตู้รับบริจาค เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเกือบทุกกิจกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับ "เงิน" ทุกครั้ง

 

    จนมีการตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าแท้จริงแล้ว "ธรรมยาตรา" เป็นสิ่งที่ได้อุปโลกน์ขึ้นมาเองหรือไม่อย่างไร ด้วยพบว่าพฤติกรรมการธุดงค์ของพระสงฆ์วัดธรรมกายนั้น สวนทางกับ "ธุดงควัตร" ตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิง

 

 

จากทางเวปไซต์หลักของทางวัดธรรมกาย http://www.dmc.tv ได้เผยถึงวัตถุประสงค์ของธรรมยาตรา คือ

 

1. เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน อนุเคราะห์ชาวโลก และเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ คือ การจาริกแต่ละครั้งทุกคนได้ประโยชน์แม้กระทั้งเทพเทวาด้วย

2. ต้องแสดงธรรมหรือประกาศธรรมจะมากน้อยก็ได้ แต่ต้องงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์ 

3. สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อย มีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี หมายถึงคนที่มีศรัทธาและปัญญามีบุญบารมีพอดีจะบรรลุธรรมนั้นมีอยู่ ถ้าไม่มีการจาริกไม่มีการแสดงธรรมก็จะเสื่อมเสียจากประโยชน์สุข สำหรับคนที่ยังไม่เลื่อมใสและมีปัญญาน้อยไม่ได้ถือเป็นประมาณ แต่ก็จะได้เป็นอุปนิสัยติดตัวต่อไปในภายภาคเบื้องหน้า

     อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่า ทางวัดธรรมกายจะมีการยกอ้างถึงพุทธประวัติครั้งเมื่อ พระพุทธองค์นำพระสงฆ์ 14,000 รูป เดินธรรมยาตราจากกรุงราชคฤห์สู่กรุงกบิลพัสดุ์ภายหลังการตรัสรู้ แต่อาจลืมตระหนักไปว่า บริบทสภาพสังคมในปัจจุบันกับพุทธกาลต่างกันอย่างสิ้นเชิง เนื่องด้วยกาลเวลาที่ล่วงเลยมากว่า 2000 ปี เป็นข้อเท็จทริงที่เรียบง่ายว่าการทำกิจกรรมใดๆ ส่งผลกระทบด้านลบต่อคนหมู่มากแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความไม่พอใจ แน่นอนว่าธุดงค์ธรรมยาตราก็เข้าข่ายเช่นนั้น การระดมสรรพกำลังนุ่งห่มจีวรออกมาเดินตามท้องถนน โดยไม่ประหวั่นพรั่นพรึงต่อสภาพการจราจรกลางกรุงฯ

 

    จนต้องปิดถนนกันอลหม่าน รถบางคันที่ได้รับความเดือดร้อนต่างพร้อมใจกันอนุโมทนาด้วยเสียงแตร เหล่านี้ทำให้เกิดคำถามต่อมาว่าทำไมต้องเดินธรรมยาตราในเมือง ซึ่งทางวัดได้ให้คำตอบว่าเมื่อจะเดินเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา กระตุ้นความตื่นตัวในการศึกษาปฏิบัติธรรมแก่ชาวพุทธ ก็ต้องเดินในย่านชุมชน ถ้าไปเดินในป่ามีแต่สิงสาราสัตว์ ผู้คนเบาบาง การเผยแผ่ก็ได้ผลน้อย

 

 

 

    การจะทำอะไรเกี่ยวเนื่องกับคนหมู่ใหญ่ ก็มีผลกระทบทั้งนั้น เช่น มีคอนเสิร์ตก็รถติด , มีแข่งฟุตบอลก็รถติด ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่และให้วางแผนงานให้ดี ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด 

 

    หันกลับมาที่ธุดงควัตรทั้ง 13 ข้อ ช่างแตกต่างและสวนทางกันยิ่งนัก เมื่อพบว่าสาระสำคัญโดยรวมคือมุ่งเน้นให้ภิกษุสงฆ์ อยู่กับความสมถะของสมณเพศ โดยเฉพาะ หมวดที่ 3 เสนาสนปฏิสังยุตต์ (เกี่ยวกับเสนาสนะ) โดยถือการอยู่ป่าเป็นวัตร คือจะอยู่อาศัยเฉพาะในป่าเท่านั้น จะไม่อยู่ในหมู่บ้านเลย เพื่อไม่ให้ความพลุกพล่านวุ่นวายของเมืองรบกวนการปฏิบัติ หรือเพื่อป้องกันการพอกพูนของกิเลส 

 

 

 

    นอกจากนี้ในหมู่พระสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยจะไม่มีการรับถวาย "ปัจจัย" โดยเด็ดขาด จะรับบิณฑบาตเฉพาะอาหารเพื่อประทังชีพ เพียงเท่านั้น

 

    อย่างไรแล้วบุญหรือปัจจัยที่ประชาชนเลือกทำก็ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของพุทธศาสนิกชน เพราะ "ศรัทธา" เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่พระสงฆ์ก็เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาถึงแม้ในปัจจุบันจะหาพระผู้เป็น "สุปฏิปันโน" ได้ยากยิ่งก็ตาม

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน