เอาจริงซะที! กทม.เข้ม เพิ่มค่าปรับ ขับรถบนทางเท้าปรับจริง 1 พันบาท

เอาจริงซะที! กทม.เข้ม เพิ่มค่าปรับ ขับรถบนทางเท้าปรับจริง 1 พันบาท

Publish 2018-10-12 19:09:13


ปัจจุบันจะพบเจอได้บ่อยเกี่ยวกับการสัญจรทางเท้าในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากรถมอเตอร์ไซด์เลี่ยงเส้นทางการสัญจร มาขับขี่บนทางเท้า ทำให้กทม. ต้องเข้ามาดูแลออกกฎเพื่อดูแลประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจร  เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนประชาชนที่ใช้ทางเท้าบ่อยครั้ง

 

 

 

 

 ล่าสุด นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เผยถึงกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ ผู้เดินสัญจรบนทางเท้าสาธารณะ ของกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งใช้ทางเท้าเป็นช่องทางสัญจรแทนการใช้บนผิวจราจร โดยเกิดผลกระทบสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ผู้เดินเท้า กรุงเทพมหานครจึงได้มีการแก้ไขโดยการดำเนินโครงการ จับปรับผู้กระทำความผิดขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าในพื้นที่ 50 เขต โดยการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทำหน้าที่ลงพื้นที่ ตั้งโต๊ะเป็นจุดจับ - ปรับนอกสถานที่ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า - เย็น เพื่อตรวจตราเฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำความผิดทุกชนิดบนทางเท้า ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
 

 

 

 

 

 ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการตั้งโต๊ะเป็นจุดจับปรับรวม 230 จุด ในแนวถนนสายหลัก สายรองต่างๆ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จับปรับอย่างจริงจังรวมกว่า 3 เดือน สามารถจับผู้ที่กระทำการฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า ได้กว่า 8,000 ราย และได้ดำเนินการ กล่าวตักเตือนประมาณ 3,000 ราย และปรับจริง 5,000 ราย โดยได้เงินจากค่าค่าปรับจำนวนกว่า  3 ล้านบาท

 

 

 

 

 

นอกจากนั้น นายสกลธี ยังเปิดเผยอีกว่า "การตั้งโต๊ะจับปรับจากเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นการดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถส่วนบุคคล ที่ต้องใช้เส้นทางในขับขี่อย่างเหมาะสม และไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสิทธิในการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชนกลุ่มอื่นๆ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเกิดกรณีฝ่าฝืนใช้ทางเท้าในการขับขี่จำนวนมาก และมีข้อเรียนผ่านช่องทางต่างๆ มาตลอด"

 

 

 

 

 

“จึงให้สำนักเทศกิจกวดขันดูแลกวดขันพื้นที่มากยิ่งขึ้นและมุ่งทำการจับจริง ปรับจริงซึ่งตามกฎหมาย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อนของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 การขับขี่รถบนทางเท้า มีความผิดโทษจับปรับได้ไม่เกิน 5,000 บาท โดยที่ผ่านมาการตั้งโต๊ะจับปรับของกทม. เริ่มต้นการปรับเพื่อตักเตือนในอัตรา 500 บาทต่อการกระทำความผิดในครั้ง แต่หลังจากนี้ ตนจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทำการจับปรับในอัตราที่สูงขึ้น เมื่อมีการขับขี่บนทางเท้าเป็น 1,000 บาทต่อครั้ง การกระทำความผิดซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเห็นถึง การกระทำผิดเกรงกลัวกฎหมาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคารพสิทธิของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น” 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ การตั้งโต๊ะปรับ เป็นการดูแลในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ที่จะต้องขับขี่ในเส้นทางที่เหมาะสม และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนคนอื่น การออกมาตรการนี้เป็นการควบคุมและแสดง ได้เห็นถึงให้เห้นถึง ผลจากการกระทำความผิดต่อหลักกฎหมาย ดังนั้นควรที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่นมากขึ้นด้วย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ เฟซบุ๊ก สกลธี ภัททิยกุล , ทวิตเตอร์ Pacharapapon

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จิตติพร ศรีโยธา