เปิด4สิทธิประโยชน์พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่เชื่อลูกจ้างเอกชน-ราชการกว่า10ล้านได้ใช้แน่จึงควรรู้มีอะไรบ้าง

เปิด4สิทธิประโยชน์"พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่"เชื่อลูกจ้างเอกชน-ราชการกว่า10ล้านได้ใช้แน่จึงควรรู้มีอะไรบ้าง

Publish 2018-10-12 22:41:23


นายมนัส โกศล โฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) เงินทดแทน กล่าวว่า พ.ร.บ. เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ว่า กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ 60 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งก็คือวันที่ 11 ธ.ค. 2561 เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกจ้างทั่วประเทศกว่า 10 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างในส่วนราชการอีกกว่า 1 ล้านคน ซึ่งไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์มาก่อน

 ทั้งนี้ สำหรับสิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างส่วนราชการที่ไม่เคยมีมาก่อนและได้รับในครั้งนี้ คือ 

 

1.กรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน และแพทย์สั่งให้หยุดงาน ก็จะได้ค่าชดเชยการขาดรายได้ ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน 

 

2.กรณีทุพพลภาพจากการทำงาน จะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 

 

 3.กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานหรือนายจ้างสั่ง จะได้ค่าชดเชยการขาดรายได้ร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา 10 ปีหรือ 120 เดือน 

 

4.ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน เดิมไม่เคยมีเลยก็ได้รับค่ารักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษาไม่ว่าค่ารักษาจะเป็นเท่าไรก็ตาม ซึ่งทั้งหมดแค่เพียงเข้าทำงานวันแรกก็สามารถได้รับสิทธิทันที ส่วนลูกจ้างส่วนเอกชนก็ถือว่าได้รับสิทธิเพิ่ม โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลซึ่งเดิมตั้งเพดานที่ 2 ล้านบาท ก็เป้นจนการรักษาสิ้นสุด ซึ่งขณะนี้กองทุนเงินทดแทนมีอยู่ประมาณ 6 หมื่นกว่าล้านบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน