หมอช้าง ทศพร แนะสวดมนต์บท มหาการุณิโกฯ ชัยปริตร ก่อนนอนเป็นมงคลชีวิต

"หมอช้าง ทศพร" แนะสวดมนต์บท "มหาการุณิโกฯ ชัยปริตร" ก่อนนอนเป็นมงคลชีวิต

Publish 2018-11-19 14:17:33


ขึ้นชื่อว่าเรื่องของดวง ของโชค ใครก็อยากให้เป็นเรื่องดี ๆ จนหลายคนมักจะมีการดูดวงทำนายเรื่องราวต่าง ๆ จากหมอดูอยู่บ่อยครั้ง และสำหรับ "หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา" ก็ถือเป็นอีกหนึ่งหมอดูชื่อดังและเป็นที่รู้จัก ซึ่งจะเห็นว่าบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ "หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา" จะมีการอัปเดตดวงชะตาต่าง ๆ ให้คนเข้ามาดูดวงกัน โดยล่าสุดบนเฟซบุ๊ก "หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา" ไม่เพียงแต่พูดถึงเรื่องการทำนายดวงชะตาเพียงเท่านั้น หมอช้างยังได้มีการโพสต์ข้อความบอกถึงบทสวดมนต์ก่อนนอนที่จะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตว่า "สวดมนต์บทนี้ก่อนนอนกันนะครับ เพื่อความเป็นมงคลของชีวิตและชนะอุปสรรคทั้งปวง"

 
โดยบทสวดมนต์ดังกล่าวคือ "มหาการุณิโกฯ (ชัยปริตร) สวดว่า...มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ ชะยันโต  โพธิยา  มูเล สักะยานัง นันทิวัฑฒะโน,เอวัง  ตวัง  วิชะโย  โหหิ ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล, อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง, สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง ปะณิธี  เต  ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ  กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ

 

 

     

 มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ : ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ประกอบแล้วด้วยพระมหากรุณา ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแล้ว ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน

 

 

 

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ : ขอท่านจงมีชัยชนะ ดุจพระจอมมุนีที่ทรงชนะมาร ที่โคนโพธิพฤกษ์ ถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก ทรงปราโมทย์อยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูง เป็นจอมมหาปฐพี ทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่ เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้นเทอญ

 

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตตะวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ : เวลาที่ “สัตว์” (หมายถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เช่น มนุษย์และสรรพสัตว์) ประพฤติชอบ ชื่อว่า ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี และขณะดี ครู่ดี บูชาดีแล้ว ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย กายกรรม เป็นประทักษิณ วจีกรรม เป็นประทักษิณ มโนกรรม เป็นประทักษิณ ความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณ สัตว์ทั้งหลายทำกรรม อันเป็นประทักษิณแล้ว ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย อันเป็น ประทักษิณ

 

 

ขอบคุณ : หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน

;