ป๋าเปรมมอบทุนเด็กๆบุตรทหาร-ตร.เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใจบุญร่วมบริจาครวมกว่า10ล้าน

ป๋าเปรมมอบทุนเด็กๆบุตรทหาร-ตร.เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใจบุญร่วมบริจาครวมกว่า10ล้าน

Publish 2018-11-22 09:10:35


จากกรณีวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam โดยได้เปิดเผยเรื่องราวที่น่าชื่นชมและประทับใจเมื่อพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้มอบให้แม่ทัพภาคที่2ดำเนินการเป็นผู้แทนมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆบุตรเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจที่เสียชีวิตเพราะการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งยังมีผู้มีจิตเมตตาได้สมทบบริจาคมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์เพิ่มด้วย
 

 

“ป๋าเปรม” มอบ “แม่ทัพแบล็ค” มอบทุน กว่า5 ล้าน แทน ฝากเด็กๆ ประพฤติแบบป๋า เป็นแบบอย่าง

 

อาจด้วยเพราะ ไม่แข็งแรง เหมือนแต่ก่อน ปีนี้ ในพิธีมอบทุนการศึกษา รวมกว่า 5 ล้านบาท” ของ “มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา นี้พลเอกเปรม จึงไม่ได้มา

 

แม่ทัพแบล็ค พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 ที่ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

 

  

โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด 19 จังหวัด ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3, ภาค 4 หัวหน้าส่วนราชการ 32 อำเภอ ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีพร้อมเพียงกว่า 1,000 คน

 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา บุตรข้าราชการทหาร ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนการกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

สำหรับในปีการศึกษา 2561 มอบทุนการศึกษาในวันนี้ จำนวน 1,883 ทุน รวมเป็นเงิน 5,417,500 บาท รวมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 96 โครงงาน จากโครงงานทั้งหมด 360 โครงงาน คือ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังมีผู้จิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน รวมทั้งสิ้น 4,915,818 บาท

 

แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ตั้งแต่ปี 2528 และมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่เสียสละบริจาคทรัพย์ในการก่อตั้ง และสมทบทุนมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี จนปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเงินกองทุน 77,000,000 บาท สามารถนำเงินดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และนำไปจัดกิจกรรม การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคเป็นประจำทุกปี

 

 

การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคสำเร็จได้ เพราะความตั้งใจของนักเรียน นักศึกษา และความเอาใจใส่ของครูอาจารย์ ที่ช่วยกันจัดทำโครงงานส่งเข้าประกวด

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด โครงงานนักเรียนระดับภาคในวันนี้ นำทุนการศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้า ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการทำความดี ตามที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างตลอดมา

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Wassana Nanuam
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว