ทำความรู้จัก มรว.ภวรี ถูกเรียกคืนเครื่องราชย์ฯ สื่อเคยตีข่าวมีชื่อร่วม 8 ราชนิกูลแก้ม.112

ทำความรู้จัก มรว.ภวรี ถูกเรียกคืนเครื่องราชย์ฯ สื่อเคยตีข่าวมีชื่อร่วม 8 ราชนิกูลแก้ม.112

Publish 2018-11-24 15:31:59


จากกรณี เว็บไซต์ราชกิจจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้า 

 

ทั้งนี้เนื่องจากหม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ มีพฤติการณ์การใช้พื้นที่โครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขางและพื้นที่อื่นในการประกอบธุรกิจเพื่อแสวงผลประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโครงการหลวง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้า ของหม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 เว็บไซต์ voicetv (https://www.voicetv.co.th/read/27686)ได้เปิดเผยเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับกลุ่มราชนิกุลเข้าชื่อ8ราย สนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยเนื้อข่าวระบุว่า

 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีกระแสข่าวการปรับ คณะรัฐมนตรีหลังช่วงตรุษจีนหรือไม่ ส่วนการที่ราชนิกุลสนับสนุนให้มีการแก้ไขประมวลกฏหมายอาญามาตรา 112 ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนั้น นายกรัฐมนตรีระบุว่ายังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว

 

 

  

ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ได้อ้างถึง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับประจำวันที่ 12 มกราคม 2555 ได้เผยแพร่ข่าวว่ามี ราชนิกุลกลุ่มหนึ่งได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นอกจากนี้ เว็บไซต์บางกอกโพสต์ได้รายงานข่าวชิ้นเดียวกันในหัวข้อข่าว Royal kin call for lese majeste law overhaul ด้วย

 

ทั้งนี้ มีการเปิดเผยรายชื่อราชนิกุลผู้มีชื่อเสียงจำนวน 8 คน ได้แก่

 

1. หม่อมราชวงศ์สายสวัสดี สวัสดิวัตน์ (ธิดาในหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ หรือ ท่านชิ้น - มติชนออนไลน์)

 

2.หม่อมราชวงศ์สายสิงห์ ศิริบุตร (ธิดาในหม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ - มติชนออนไลน์)

 

3.หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ (ธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ - มติชนออนไลน์)

 

 

4.นายวรพจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อดีตเอกอัครราชทูต - มติชนออนไลน์)

 

5.พลเอก หม่อมราชวงศ์กฤษต กฤดากร

 

6.หม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ (รัชนี)

 

7.หม่อมราชวงศ์โอภาส กาญจนะวิชัย

 

8.นายสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

 

ซึ่งได้ลงนามในจดหมายที่ส่งไปถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม ซึ่งมีเนื้อหาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมาตราดังกล่าว

 

 

 

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน