ดร.สามารถ เปิด หลักฐานเด็ด มัดรถเมล์เอ็นจีวีไม่ตรงมาตรฐาน โต้คำชี้แจงขสมก. เห็นภาพชัด

"ดร.สามารถ" เปิด "หลักฐานเด็ด" มัดรถเมล์เอ็นจีวีไม่ตรงมาตรฐาน โต้คำชี้แจงขสมก. เห็นภาพชัด

Publish 2018-11-28 11:46:12


 

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิด สืบเนื่องจากกรณี ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลผ่านบัญชี "ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ - Dr.Samart Ratchapolsitte" เมื่อสัมผัสได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการซื้อรถเมล์เอ็นจีวี โดย ขสมก. รับซื้อในราคาแพงกว่าราคากลาง อีกทั้งตัวรถที่ไม่ได้มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด (อ่านต่อเพิ่มเติม : "ดร.สามารถ" เริ่มได้กลิ่นตุๆ ซัด ขสมก. รับมอบรถเมล์เอ็นจีวีไม่ตรงมาตรฐาน แพงกว่าราคากลาง 176 ล้าน จ่อล็อตต่อไปเตรียมเอาอีก)
 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 27 พ.ย. 2561 ดร.สามารถ ได้เคลื่อนไหวอีกครั้ง ภายหลังที่ ขสมก. ได้รับทราบถึงการตั้งคำถาม จึงได้ทำหนังสือชี้แจงจากข้อสังเกตดังกล่าว ระบุว่า รถเมล์เอ็นจีวีที่ ขสมก.รับมอบมานั้น ได้ผ่านการตรวจสภาพจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดทุกประการ แต่ทาง ขสมก. กลับไม่ได้ให้คำตอบถึงกรณีความสูงของขั้นบันได ทางตนจึงขอโต้แย้ง คำชี้แจงของ ขสมก.ดังนี้
 
เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ จากข้ออ้างกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบับนี้ได้แบ่งรถออกเป็น 7 มาตรฐาน โดยที่รถเมล์เอ็นจีวีนั้นเป็นรถมาตรฐาน 2ข ซึ่งเป็นรถปรับอากาศที่มีทั้งผู้โดยสารนั่งและยืน กฎกระทรวงฉบับนี้ได้บัญญัติความสูงภายในของรถมาตรฐาน 2ข ไว้ดังนี้ ความสูงภายในต้องไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร ถือเป็นความสูงขั้นต่ำทุกพื้นที่ภายในรถ เพราะหากต่ำกว่านี้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ จะเห็นได้ว่ากฎกระทรวงได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

 ขณะที่ ขสมก. ระบุข้อกำหนดทางเทคนิคข้อ 2.7 ไว้ว่า พื้นรถภายในห้องโดยสารเรียบ มีความลาดเอียงบางพื้นที่ กรณีที่ต้องเป็นทางลาดหรือเปลี่ยนระดับจะต้องให้มีความปลอดภัยในการเดินของผู้โดยสารทั่วไป โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก นำมาซึ่งคำถามว่า เหตุใดบันไดและพื้นทางเดินจึงสูงกว่ามาตรฐาน จึงขอยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้เข้าใจคลาดเคลื่อน ใคร่ขอให้ทาง ขสมก. ให้ความสำคัญกับความสูงเป็นอันดับแรกเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวพันโดยตรงกับสวัสดิภาพของผู้โดยสาร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของทาง ขสมก.
 
ส่วนเรื่องข้ออ้างที่ว่ากรมการขนส่งทางบกจดทะเบียนรถเมล์เอ็นจีวี หากกรมฯ ตรวจพบภายหลังว่ารถที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายก็สามารถเพิกถอนทะเบียนได้ เพราะมิฉะนั้นในอนาคตหากรถไม่มีคุณภาพ ในที่สุดก็จะกลายเป็นเศษเหล็กและผู้ที่ควรออกมารับผิดชอบโดยตรงก็น่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการตรวจรับรถพร้อมทิ้งท้ายว่า ทั้งหมดทั้งมวลมาจากเจตนาที่ต้องการให้ผู้โดยสารทุกคนได้ใช้รถเมล์ใหม่ที่มีคุณภาพ เพื่อความสะดวกสบาย และปลอดภัยเป็นสำคัญ

 ล่าสุด 28 พ.ย. 2561 ปรากฏข้อความบนเฟสบุ๊กของ ดร.สามารถ อีกครั้ง ในหัวข้อ เปิด "หลักฐานเด็ด" มัด "รถเมล์เอ็นจีวี" โดยในครั้งนี้ระบุว่า หลังจากผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ออกหนังสือชี้แจงภายหลังซื้อรถเมล์เอ็นจีวีล็อตแรกจำนวน 489 คัน ตนกลับพบว่า "แบบรถ" ไม่มีการออกแบบให้ส่วนท้ายของรถมีพื้นถึง 4 ระดับ และไม่มีบันไดในตัวรถ 4 ขั้น ที่ทำหน้าที่ปรับพื้นรถให้เป็น 4 ระดับ ต่างกับสภาพรถจริงที่ส่วนท้ายของรถมีการปรับพื้นเป็น 4 ระดับ โดยมีบันไดในตัวรถ 4 ขั้น ซึ่งมีความสูง 25-27 เซนติเมตร ทำหน้าที่ปรับพื้นรถให้เป็น 4 ระดับ ความสูงของขั้นบันไดเหล่านี้สูงกว่าบันไดของบ้านพักอาศัยที่กฎหมายกำหนดให้สูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร 
 
พร้อมกันนั้นได้ทำการแนบรูปประกอบเปรียบเทียบให้เห็นถึง ข้อแตกต่างระหว่างแบบที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบซึ่งไม่มีขั้นบันไดในตัวรถ 4 ขั้น กับสภาพจริงภายในรถซึ่งมีขั้นบันไดในตัวรถถึง 4 ขั้น และทิ้งคำถามให้ขบคิดว่าเหตุใดรถเมล์เอ็นจีวีที่ ขสมก.รับมอบจึงมีพื้นรถไม่ตรงกับแบบที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ 

 

 

อย่างไรก็ตามต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปว่า ทาง ขสมก. จะออกมาให้คำตอบหรือปล่อยให้เรื่องดังกล่าวหายเข้ากลีบเมฆ เฉกเช่นหลากหลายเรื่องราวที่เข้ามาและผ่านไป

ขอบคุณ ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน