ยิ่งย้อนดูยิ่งซาบซึ้ง อาจารย์ขอเป็นมงคลฤกษ์บริจาคคนแรก ครั้งฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ พระราชทานเงิน100,000 สมทบทุนศิริราชมูลนิธิช่วยผู้ป่วยยากไร้

Publish 2018-11-28 14:51:01


จากกรณีเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะประธานฝ่ายจัดหารายได้เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2561 เสด็จลง ณ ห้องโดม ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะแพทย์ผู้จัดงานวันมหิดล ประจำปี 2561 เฝ้ากราบทูลขอพระราชทานสัมภาษณ์เพื่อบันทึกแถบวิดีทัศน์ เรื่อง "ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์กับศิริราช 4.0" ในรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ภายใต้แนวคิด "ศิริราช 4.0" 

 

ในการนี้ มีพระดำรัสเกี่ยวกับการทรงงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึง พร้อมกับมีพระดำรัสเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส

 

 

โอกาสนี้ ได้พระราชทานเงินแก่ศิริราชมูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยการบันทึกแถบวีดิทัศน์นี้ ได้ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 22.35 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ผ่านมา

 

  

 

อย่างไรก็ตามทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า ๙ Still on my mind   KingBhumibol  @kin9stillonmind  ได้โพสต์ข้อความพร้อมวีดีโอถึงเรื่องราวดังกล่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา เพราะจากการเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มต่อพระเมตตาของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอนำเรื่องราวนี้ได้เผยแพร่อีกครั้งดังนี้

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ทรงเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคเงินแก่ศิริราชมูลนิธิ ในวันมหิดลปี 2561

สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

โอกาสนี้ พระราชทานเงินแก่ศิริราชมูลนิธิเป็นประเดิม จำนวน 100,000 บาท

 

 

 

 

ขอบคุณคลิป : ทวิตเตอร์ ๙ Still on my mind   KingBhumibol  @kin9stillonmind ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน