ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เฮดัง รัฐแจกซิมให้ปชช. เข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ตฟรี ใช้แล้วหายจน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เฮดัง รัฐแจกซิมให้ปชช. เข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ตฟรี ใช้แล้วหายจน

Publish 2018-12-02 11:47:54


      เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา รมว.คลัง นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์  ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าขณะนี้ทางกระทรวงการคลังกำลังจะเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา มาตรการแจกซิมโทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้น้อยได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งเข้าถึงข้อมูลให้แก่ประชาชน ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่จำเป็นให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและหลุดพ้นจากความยากจน เช่นเสริมสร้างข้อมูลการเพาะปลูก แนวโน้มราคาสินค้า เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถวางแผนเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ทั้งยังมีแนวโน้มช่วยเหลือ 2 รูปแบบ คือ กรณีที่ผู้มีรายได้น้อยมีซิมมือถือและมีอินเตอร์เน็ตใช้อยู่แล้วจะให้พิจารณาเพิ่มจำนวนอินเตอร์เน็ตฟรีให้เพียงพอต่อการใช้ ส่วนกรณีผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีซิมมือถือ ก็จะให้แจกซิมพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้
  “การแจกซิมเน็ตเพราะรัฐบาลมีความเชื่อว่า หากประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงจะช่วยให้มีความสามารถ และหายยากจนไว้ขึ้น แต่ไม่ได้หมายถึงว่าแจกให้ไปดูหนัง เล่นเกม ฟังเพลง”

        ในส่วนของรายละเอียดการแจกซิมอินเตอร์เน็ตในตอนนี้ต้องรอทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายและจำนวนอินเตอร์เน็ตว่าจะเป็นเท่าไรถึงเพียงพอต่อการใช้งาน โดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกระทรวงการคลัง ที่เสนอให้ทาง กสทช. พิจารณา 6 เดือน   อนึ่งนายอภิศักดิ์ ยังกล่าวอีกว่าในตอนนี้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาแนวทางเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้งยังจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการคัดเลือก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้คัดเลือกจากเดิมใช้ข้อมูลจากรายได้รายบุคคล ปรับให้เป็นข้อมูลรายได้รายครัวเรือน ให้สอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น และแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างตรงจุด เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและการรับสวัสดิการ เพราะที่ผ่านมาพบช่องโหว่ของการลงทะเบียน อาทิ กรณีผู้ปกครองไม่มีรายได้ แต่ลูกฐานะร่ำรวย ใช้สิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
หรือ ฝึกอบรมคนจนระยะสอง ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการบางคนมีคนขับรถ เป็นต้น

 

 

      ทั้งนี้ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่คาดว่าจะเป็นปี 2562 ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไปในการดำเนินการ ซึ่งในตอนนี้ทางกระทรวงการคลังได้ศึกษาข้อมูลไว้หมดแล้ว และจะมีการสรุปผลดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีแรกในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561 ว่าประสบผลสำเร็จเท่าใด

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ไปรยา เปลี่ยนสมัย