กปน. เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใช้น้ำฟรี

กปน. เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใช้น้ำฟรี

Publish 2018-12-11 16:55:13


 

เรียกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เฮดังๆ ถึง 2 เด้ง หลังจากได้รับเงินขวัญถุงใช้ในการจับจ่ายสินค้าช่วงปีใหม่จากรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไหลลื่นในช่วงเทศกาลจนประชาชนผู้ถือบัตรต่างออกมาใช้สิทธิ์กดเงินกันอย่างคับคั่ง สร้างรอยยิ้มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้วนหน้า แถมยังจะมีการทยอยออกมาตรการอื่นๆ ออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีกำลังซื้อจากฐานผู้ใช้แรงงาน เพราะมีรายงานว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานถือเป็นกลุ่มหลักในการช่วยให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างโดย 4 มาตรการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือประชาชนผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่

 

1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ที่มีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 

2. มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการนี้ถือเป็นการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีกำลังในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งจะมีการโอนเงินให้จำนวน 500 บาท ในเดือนธันวาคมครั้งเดียว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ และลดภาระค่าใช้จ่ายในปลายปี 2561 อีกทาง

3. มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลซึ่งจะมีให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท/คน โดยจะได้รับครั้งเดียว

4. มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่มีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนเงิน 400 บาท/เดือน ซึ่งมีกำหนดเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2561 ไปจนถึงกันยายน ปี 2562  ล่าสุดทาง นางราชิรัช อุทาโย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทาง กปน. เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าน้ำไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำประปาตามยอดที่ชำระจริง

 

 

           ในการนี้ กปน. ได้เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำประปา สำหรับทะเบียนผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ณ สำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และเคาน์เตอร์รับชำระเงิน กปน. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยเตรียมหลักฐาน คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ และมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ กับ กปน. เพียงครั้งเดียว (ลงทะเบียน 1 บัตร ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ)
3. ยอดค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือยอดค่าน้ำที่ใช้ในเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 หรือยอดที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562
4. มียอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือน หากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน
5. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
6. ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป

 

 

   สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ กปน. กำลังเร่งปรับปรุงเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รับสิทธิ์บรรเทาค่าน้ำประปา และจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป  

 

อ่านข่าว พาณิชย์ แจง มอบของขวัญผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้มีรายได้น้อย-ผู้สูงอายุ ต้องได้รับการดูแล

อ่านข่าว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เฮดัง รัฐแจกซิมให้ปชช. เข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ตฟรี ใช้แล้วหายจน

อ่านข่าว รัฐฯจัดหนัก ไฟเขียวเพิ่มงบ 1.2 หมื่นล้าน จ่ายค่าตอบแทน อสม. เพิ่ม มีผลทันทีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน