ครม. เคาะแล้ว ผู้ใช้รถเตรียมได้ขึ้นฟรี 2 มอเตอร์เวย์ ช่วงปีใหม่ 8 วันรวด

ครม. เคาะแล้ว ผู้ใช้รถเตรียมได้ขึ้นฟรี 2 มอเตอร์เวย์ ช่วงปีใหม่ 8 วันรวด

Publish 2018-12-13 18:19:48


 

 

  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ได้มีการแถลงเรื่องร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2562 รวม 8 วันรวด) 
  
     โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)   และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางนา-บางปะอิน) ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน

 

 

      เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน คาดหมายได้ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล การยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางนา-บางปะอิน) ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้การจราจรมีความคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานของประเทศ 

  กำหนดช่วงระยะเวลาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางนา-บางปะอิน) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)  และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางนา-บางปะอิน) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550 ยังไม่เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาการเดินทางของประชาชน

ดังนั้น สมควรกำหนดระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษดังกล่าว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ. 2562 เสียใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาทำนองเดียวกันตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)  และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางนา-บางปะอิน)  ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษดังกล่าวตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2562 

 

 

     ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและลดค่าใช้จ่าย พร้อมแก้ปัญหารถติดสะสมหน้าด่านชำระเงินจากการทอนเงิน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน สำหรับสถิติการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 61 รวม 7 วัน มีการเดินทาง 16.6 ล้านคน ปริมาณจราจรเข้า - ออกทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์กว่า 8 ล้านคน ขณะที่ในส่วนของ ตำรวจทางหลวง จะเปิดบริการห้องพักให้นอนฟรี 111 จุด ทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.61– 2 ม.ค.62 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

   ในส่วนของรถไฟได้จัดให้ประชาชนจองตั๋วรถไฟกลับบ้านในช่วงปีใหม่ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ธ.ค. 61 ซึ่ง นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน และรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ออกมากล่าวว่าการรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มเติม โดยได้พ่วงรถโดยสารเพิ่มในขบวนที่มีการวิ่งให้บริการประจำ และเปิดเดินขบวนรถพิเศษ รถนั่งชั้น 3 ไป-กลับ อีก 8 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเที่ยวไปเริ่มออกเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 28-29 ธ.ค.61 และเที่ยวกลับออกเดินรถในวันที่ 1- 2 ม.ค.62 นอกจากนี้ ในขบวนรถประจำที่ถูกจองเต็มหมดไปแล้วนั้น การรถไฟฯ ยังได้นำรถนั่ง/นอนปรับอากาศชั้น 2,
รถนั่ง/นอนพัดลมชั้น2, รถนั่งชั้น 2 และรถชั้น 3 มาพ่วงเพิ่มเติมเข้ากับขบวนรถประจำในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 62

 

 

      นอกจากนี้ทาง บขส. ยังพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนไม่ขาดโดยการ เตรียมรถของ บขส. และรถร่วม บขส. รถตู้ ไว้ขนคนทั้งขาไป และขากลับ ตั้งแต่ 27 ธ.ค. 2561 – 3 ม.ค. 2562 รวมกว่า 16,707 เที่ยวไว้บริการ ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารกว่า 180,000-200,000 คน/วัน นอกจากนั้น ยังได้เตรียมรถโดยสารไม่ประจำทางเสริมอีกกว่า 800-900 คัน ไว้รองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางออกไป ต่างจังหวัดในช่วงวันที่ 28-29 ธ.ค. 2561 ด้วย ดังนั้นจึงมั่นใจปีนี้ไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่นอน 

นอกจากนี้ในช่วงตั้งแต่ 27 ธ.ค. 2561-3 ม.ค. 2562 ทาง ขสมก. ได้เตรียมรถ ขสมก. มาเพื่อวิ่งรับส่งประชาชนจากสถานีหมอชิต 2 ไปยังรถไฟฟ้า บีทีเอส และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทั้งขาไปและกลับเพื่อช่วยระบายคนเข้า-ออกจากหมอชิต รวมทั้งได้เตรียมรถ ขสมก. จำนวน 15-20 คัน มาสำรอง เพื่อวิ่งรับส่งผู้โดยสาร จาก กทม. ไปปริมณฑล ระยะทางไม่เกิน 300 ก.ม. เช่น เส้นทาง กทม.-สระบุรี, กทม.-อยุธยา

 

ขอบคุณ thaigov  ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน