บิ๊กตู่ มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 หวังให้เยาวชน อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

บิ๊กตู่ มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 หวังให้เยาวชน อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

Publish 2018-12-14 12:15:05


  ใกล้วันเด็กเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับวันเด็กปี 2562 นี้ ซึ่งวันด็กในประเทศไทยนั้นจะตรงกับวัน เสาร์ที่ 2 ของเดือนแรกในทุกๆ ปี นอกจากนี้หนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวันเด็ก คือคำขวัญของเหล่านายกรัฐมนตรีของไทยในแต่ละสมัยต่างนำมาให้เด็กและเยาวชนปฎิบัติตามเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตนำไทยก้าวไกลไปในวันข้างหน้า มาในสมัยของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 นี้ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

  

 

โดยวันเด็กในปี 2562 นี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 12 ม.ค. 2562 ด้านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังได้จัดทำหนังสือวันเด็กขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2562 นี้ใช้ชื่อหนังสือว่า "นอกหน้าต่างบานเล็ก" นอกจากนี้ยังมีการกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอประทานพระคติธรรมจากพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติและคำขวัญของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" รวมอยู่ในหนังสือวันเด็ก ชื่อหนังสือ "นอกหน้าต่างบานเล็ก " อีกด้วย

 

 

ทั้งนี้ภายในหนังสือวันเด็กปี 2562 ยังมีบทความและนิทานจากนักเขียนที่นำเสนอในรูปแบบนิทาน พร้อมบทสัมภาษณ์จากนักเขียนที่น่าสนใจอยู่ในหนังสือวันเด็กเล่มนี้โดยความพิเศษของหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2562 คือ สามารถติดตามภาพการ์ตูนแอนิเมชั่น และคลิปบทสัมภาษณ์ ผ่าน QR Code ในหนังสือ "นอกหน้าต่างบานเล็ก" หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562     

 

อนึ่งความหมายที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการสื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจนั้นเพื่อต้องการให้ทุกคนน้อมนำแนวคิดปลุกจิตอาสาตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รัก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน