ขนส่งทางบก เคาะใช้ใบขับขี่ ระบบดิจิตอล ดีเดย์  ม.ค.62

ขนส่งทางบก เคาะใช้ใบขับขี่ ระบบดิจิตอล ดีเดย์ ม.ค.62

Publish 2018-12-15 17:44:36


 

    เมื่อไม่นานนี้ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ออกมาเปิดเผยว่าในเดือนมกราคม 2562 ที่จะถึงนี้ ทางกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เตรียมใช้ระบบใบขับขี่ดิจิตอลในมือถือผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Check in อย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสะดวกต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกรณีมีการลืมใบขับขี่โดยในช่วงแรกนี้ยังจะใช้ระบบบัตรและระบบดิจิตอลควบคู่กันไปก่อนเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 นี้

"เตรียมเปิดตัวช่วงกลางเดือนมกราคม 2562 เมื่อใช้งานได้ไปสักระยะหนึ่งจะปรับเป็นระบบดิจิตอลทั่วประเทศต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองระบบให้มีความเสถียรมากที่สุดให้พร้อมใช้งานตามแผนต่อไปคาดว่าจะดึงดูดประชาชนมาใช้ระบบใบขับขี่ดิจิตอลและปฏิบัติตามระเบียบการจราจรอย่างเคร่งต่อไป"

 

 

          นอกจากนั้นขบ.เตรียมออกกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager)โดยถือเป็นภาคบังคับให้เอกชนผู้เดินรถสาธารณะและขนส่ง ครอบคลุมทุกประเภทการขนส่ง (รถโดยสารประจำทาง, รถโดยสารไม่ประจำทาง, รถบรรทุกไม่ประจำทาง, รถบรรทุกส่วนบุคคล, รถบรรทุกวัตถุอันตราย) กำหนดให้ต้องมีผู้จัดการประจำเพื่อทำหน้าที่ตรวจเช็คความพร้อมของรถและคนขับก่อนออกเดินทางเสมอ รวมถึงเคร่งครัดเรื่องการตรวจน้ำหนักรถบรรทุกห้ามเกินที่กฎหมายกำหนดเพื่อลดงบประมาณซ่อมบำรุงถนนทั่วประเทศ ตลอดจนการวางแผนจัดการเดินรถ บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน"ผู้จัดการความปลอดภัยจะเป็นคนตรวจเช็คความพร้อมทั้งหมดก่อนออกรถ และต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุที่มาจากความผิดพลาดด้านความพร้อมของรถ"

      นายพีระพลกล่าวต่อว่าขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาจัดทำหลักสูตรและแนวทางเสนอออกกฎกระทรวงคมนาคมเพื่อบังคับใช้ต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอความเห็นชอบก่อนส่งต่อไปยังกฤษฎีกา ตั้งเป้ามีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนมากกว่า 4,000 คน โดยจะกำหนดให้แต่ละผู้ประกอบการส่งบุคลากรเข้าอบรมพร้อมออกใบรับรองให้ไปทำหน้าที่ผู้จัดการความปลอดภัย

 

 

      อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวได้คัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งนำร่องที่มีความพร้อม จัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนเพื่อทำหน้าที่ตามภารกิจตามผลการศึกษาจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย บริษัท ขนส่ง จำกัด สาย 956 เส้นทางกรุงเทพ-แม่สอด, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร), บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด, บริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด,บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่น้องขนส่ง   “โดยจะรวบรวมผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผลการทำหน้าที่และนำมาพัฒนาปรับปรุงกำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ควบคู่ไปกับการจัดทำคู่มือด้านความปลอดภัยเช่น คู่มือการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและรองรับการทำงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน”

 

 

    อนึ่งระบบใบขับขี่แบบดิจิตอลจะอยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น DLT Check in บนสมาร์ทโฟนนอกจากนี้ การใช้ใบขับขี่ดิจิตอลปลอดภัยกว่าใช้ใบขับขี่พลาสติกแบบเดิมซึ่งมีโอกาสที่จะถูกโจรกรรมและถูกนำไปปลอมแปลงลอกเลียนแบบเพื่อใช้งานในทางที่ผิดกฎหมาย นอกจากนั้นยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เมื่อต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อลืมใบขับขี่ โดย ระบบใบขับขี่แบบดิจิตอล นี้ถูกใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี  2558 และถือเป็นต้นแบบแรกๆในการใช้ระบบใบขับขี่แบบดิจิตอลในหลายประเทศ

 

ขอบคุณข้อมูล กรมการขนส่งทางบก  ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน