จ่อเคาะกฎหมาย เอาผิดร้านอาหาร บวกแวตไม่ปิดป้ายราคา โทษสูงสุดจำคุก 7 ปี

จ่อเคาะกฎหมาย เอาผิดร้านอาหาร "บวกแวตไม่ปิดป้ายราคา" โทษสูงสุดจำคุก 7 ปี

Publish 2018-12-19 16:34:02


เรียกได้ว่าเป็นอีกประเด็นที่ผู้บริโภคต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิด จากกรณีนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมานายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เชิญสมาคมภัตตาคารไทย สมาคมโรงแรม และตัวแทนร้านค้า ร้านอาหาร หารือเพื่อร่วมจัดทำข้อตกลง (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการแสดงราคาอาหารและบริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะการบวกค่าแวตโดยไม่ปิดป้ายราคาให้ชัดเจน

 


 
สืบเนื่องจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์ได้รับร้องเรียนจากประชาชน เรื่อง กรณีไม่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายถึง 486 ราย กรณีแสดงราคาจำหน่ายไม่ตรงกับราคาจำหน่ายจำนวน 216 ราย และ กรณีไม่แสดงราคาค่าบริการและค่าภาษีหมดราคาเพิ่มจำนวน 26 ราย 

การหารือเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดูแลผู้ประกอบการธุรกิจ ด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้ได้คุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการด้านร้านอาหาร และภัตตาคาร โรงแรมที่มีความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้การคิดราคาค่าบริการ ค่าอาหาร หรือค่าบริการอื่นๆ อาทิ ค่าบริการ (Service charge) หรือ ทิป ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

"จากการหารืออธิบดีให้รวมแวตไว้ในราคาอาหาร ส่วนทิป ให้ตามความพึงพอใจ ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ซึ่งในที่ประชุม มีบางร้านค้าเสนอว่า ถ้าไม่พึงพอใจในบริการสามารถเรียกคืนได้กรณีคิดเซอร์วิสชาร์จแล้ว ส่วนเรื่องของ มาตรฐานราคา ของอาหาร ควรจะทำอย่างไร อธิบดีกรมการค้าภายในได้สั่งการให้ไปหารือกัน เพื่อหาวิธีให้เห็นตรงกันในแนวทางการปฏิบัติ ก่อนใช้มาตรการทางกฎหมาย" นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าว 

สำหรับการหารือจะนำประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 50 พ.ศ. 2561 และกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542 มาตรา 28 ที่ระบุว่า กรณีผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีเงื่อนไขที่กำหนดคือไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการการแสดงราคาจำหน่ายปลีกไม่ตรงกับราคาจำหน่าย การเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าภาษีไม่ตรงกับปิดป้ายแสดงราคา
 
รวมถึงเรื่องของการเก็บเรียกค่าบริการอื่นเช่นค่าบริการเครื่องปรับอากาศ ค่าเตาถ่านโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา การไม่แสดงรายการอาหารภาษาไทยหรือราคาที่เป็นเลขอารบิค ต้องระวางโทษโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ต้องติดตามกันต่อไปว่ามาตรการดังกล่าวจะได้รับไฟเขียวมีผลบังคับใช้หรือไม่อย่างไร

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน