ลูกศิษย์อาลัย "หลวงพ่อฉลวย" พระนักพัฒนาชื่อดังแห่งเมืองสมุทรสาคร มรณภาพแล้ว

ลูกศิษย์อาลัย "หลวงพ่อฉลวย" ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัว จ.สมุทรสาคร พระนักพัฒนาชื่อดัง มรณภาพแล้ว

ศิษยานุศิษย์แจ้งข่าวเศร้า พระครูสาครสิริฑัต (ฉลวย นิยโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 ด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สิริรวมอายุ 93 ปี

 

ลูกศิษย์อาลัย "หลวงพ่อฉลวย" พระนักพัฒนาชื่อดังแห่งเมืองสมุทรสาคร  มรณภาพแล้ว

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า

โดยเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64 คณะสงฆ์วัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันทำพิธีเคลื่อนสรีระ หลวงพ่อฉลวย อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัว จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ไปยังวัดหนองบัว ที่ได้จัดเตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศลที่ศาลาการเปรียญวัดหนองบัวไว้ จากนั้นคณะสงฆ์นำโดย พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ทำพิธีสรงน้ำสรีระ รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตามลำดับ 


ต่อมาเวลา 16.00 น. มีพิธีน้ำหลวงอาบสรีระ โดยนายณรงค์ รักร้อย ผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธาน และกำหนดสวดพระอภิธรรมเวลา 17.00 น. ทุกคืนเป็นเวลา 30 วัน ก่อนทำพิธีเก็บรักษาสรีระต่อไป

 

ลูกศิษย์อาลัย "หลวงพ่อฉลวย" พระนักพัฒนาชื่อดังแห่งเมืองสมุทรสาคร  มรณภาพแล้ว

สำหรับประวัติของ พระครูสาครสิริฑัต (ฉลวย นิยโต)  เกิดวันที่ 15 เม.ย. 2471 เป็นบุตรของนายเป๋ นางซิม เปาทุย โดยเมื่ออายุ 21 ปี ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ มีพระปลัดโฉม (พระครูสุนทรธรรมวาที) เจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาภิรมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์รอดเป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

 

ลูกศิษย์อาลัย "หลวงพ่อฉลวย" พระนักพัฒนาชื่อดังแห่งเมืองสมุทรสาคร  มรณภาพแล้ว


ต่อมาวันที่ 10 เม.ย. 2503 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัว วันที่ 5 ธ.ค.2516 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสาครสิริฑัต วันที่ 9 พ.ค.2519 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ วันที่ 10 เม.ย.2547 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว และวันที่ 10 เม.ย. 2552 ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยท่านถือว่าเป็นพระนักพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นที่ศรัทธาของศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก

 

แจกโค้ดส่งฟรีลาซาด้า