"ไปรษณีย์ไทย"ประกาศ พื้นที่ประสบอุทกภัย ส่งของไม่ได้

ไปรษณีย์ไทยประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ไม่สามารถนำจ่ายได้

ไปรษณีย์ไทยประกาศ

อัปเดตการให้บริการไปรษณีย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย วันที่ 19 ตุลาคม 2564

เนื่องด้วย ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้การนำจ่ายของ ไปรษณีย์ไทย ไม่สามารถนำจ่ายได้

"ไปรษณีย์ไทย"ประกาศ พื้นที่ประสบอุทกภัย ส่งของไม่ได้

 

ไม่สามารถนำจ่ายได้ คือ

- จังหวัดสมุทรปราการ: พระประแดง

- จังหวัดนนทบุรี อ.เมือง อ.ปากเกร็ด

- จังหวัดปทุมธานี อ.เมือง อ.สามโคก

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เมือง อ.เสนา อ.ผักไห่ อ.ท่าเรือ อ.มหาราช อ.บางปะอิน อ.บางไทร อ.บางประหัน อ.บางซ้าย อ.บางบาล อ.นครหลวง

- จังหวัดอ่างทอง อ.เมือง อ.ป่าโมก อ.ไชโย

- จังหวัดลพบุรี อ.บ้านหมี่

- จังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง อ.อินทร์บุรี อ.พรหมบุรี

- จังหวัดสระบุรี อ.บ้านหมอ อ.หนองโดน อ.วังม่วง

-จังหวัดปราจีน อ.กบินทร์บุรี อ.บ้านสร้าง

- จังหวัดนครราชสีมา อ.พิมาย อ.โนนสูง อ.สูงเนิน อ.โนนไทย อ.พระทองคำ

-จังหวัดชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.คอนสาร อ.บำเหน็จณรงค์

- จังหวัดขอนแก่น อ.เมือง อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด อ.มัญจาคีรี อ.โคกโพธิ์ไชย อ.ชนบท อ.แวงน้อย อ.พระยืน อ.แวงใหญ่

- จังหวัดมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย

- จังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง อ.ชุมแสง อ.พยุหะคีรี อ.ท่าตะโก อ.โกรกพระ

- จังหวัดพิษณุโลก อ.บางระกำ

- จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง อ.สว่างอารมณ์ อ.หนองฉาง

- จังหวัดตาก อ.บ้านตาก

- จังหวัดพิษณุโลก อ.บางระกำ

- จังหวัดพิจิตร อ.บางมูลนาก อ.บึงนาราง อ.โพทะเล อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง

- จังหวัดกาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อ.เลาขวัญ อ.หนองปรือ

- จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง อ.สองพี่น้อง อ.เดิมบางนางบวช อ.ศรีประจันต์ อ.บางปลาม้า อ.บางเลน

- จังหวัดนครปฐม อ.นครชัยศรี อ.ดอนตูม อ.บางเลน

ตรวจสอบพื้นที่ ตำบล หมู่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งไม่สามารถนำจ่ายสิ่งของได้ที่ (คลิก)

ทั้งนี้ บริเวณต่างๆ โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น การนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทต่างๆ อาจล่าช้ากว่าปกติ

ไปรษณีย์ไทย ขอยืนยันจะดูแลพัสดุไปรษณีย์ที่ฝากส่งอย่างดี หากระดับน้ำลดลง จะนำจ่ายผู้รับโดยเร็วครับ

พื้นที่ประสบอุทกภัย

"ไปรษณีย์ไทย"ประกาศ พื้นที่ประสบอุทกภัย ส่งของไม่ได้