สัญญาณเผชิญหน้า!!?? กลุ่มต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นไงเป็นกัน หากรัฐส่งเดินหน้า...ถึงเวลาต้องชัดภายใน 1 เดือน!!!(รายละเอียด)

สัญญาณเผชิญหน้า!!?? กลุ่มต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นไงเป็นกัน หากรัฐส่งเดินหน้า...ถึงเวลาต้องชัดภายใน 1 เดือน!!!(รายละเอียด)

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าเทพา กับโรงไฟฟ้ากระบี่ล่าสุด

สัญญาณเผชิญหน้า!!?? กลุ่มต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นไงเป็นกัน หากรัฐส่งเดินหน้า...ถึงเวลาต้องชัดภายใน 1 เดือน!!!(รายละเอียด)

พล.ท.สรรเสริญได้กล่าวว่า  ในการประชุม ครม. ได้เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่าง วงเงิน 3.54 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย ระยะที่ 1 การจัดทำสายส่งขนาด 500 เควี ใน จ.ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา และภูเก็ต ระหว่างปี 2559-2563 และ ระยะที่ 2 การจัดทำสายส่งขนาด 500 เควี ใน จ.สงขลา และจังหวัดชายแดนภาคใต้

สัญญาณเผชิญหน้า!!?? กลุ่มต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นไงเป็นกัน หากรัฐส่งเดินหน้า...ถึงเวลาต้องชัดภายใน 1 เดือน!!!(รายละเอียด)

แต่อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม ครม.ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า โครงการสายส่งไฟฟ้าระยะที่ 2 ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากโรงไฟฟ้าเทพาและโรงไฟฟ้ากระบี่ไม่เกิดขึ้น เพราะเดิมขนาดสายส่งในภาคใต้ ประมาณ 115-230 เควี ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหากระแสไฟฟ้าดับ จึงจำเป็นต้องเพิ่มขนาดความจุของขนาดสายส่ง แต่หากไม่มีโรงไฟฟ้าเทพาและกระบี่ ย่อมไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุงระบบสายส่งในระยะที่ 2 แต่อย่างใด

สัญญาณเผชิญหน้า!!?? กลุ่มต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นไงเป็นกัน หากรัฐส่งเดินหน้า...ถึงเวลาต้องชัดภายใน 1 เดือน!!!(รายละเอียด)

และทางนายกฯ ได้กำชับว่า ปัจจุบันสถานการณ์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่มีข้อกังวลกันในอดีตสามารถแก้ไขได้ รวมถึงการสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานในภาคใต้มีความจำเป็นในทุกๆ ด้าน เช่น พลังงานชีวมวล ลม แสงแดด น้ำมัน ก๊าซ หรือถ่านหิน ดังนั้นจะต้องมีการกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือพีดีพี ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องมีการกระจายความเสี่ยงในการใช้พลังงาน ไม่ควรพึ่งพาพลังงานก๊าซในสัดส่วนที่มากเกินไป

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มสิทธิมนุษยชน มีความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้น รัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริง เช่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ต้องการเห็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทั้งการใช้พลังงานภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมในด้านภาคการผลิตและการบริการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถที่จะจำกัดการใช้พลังงานได้ จำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ดังนั้นโครงการนี้จะต้องมีการเดินหน้า โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

สัญญาณเผชิญหน้า!!?? กลุ่มต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นไงเป็นกัน หากรัฐส่งเดินหน้า...ถึงเวลาต้องชัดภายใน 1 เดือน!!!(รายละเอียด)

ทางด้าน นายบรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ได้กล่าวว่า  สิ่งที่เราเคยเสนอให้รัฐบาลทำคือ ใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานน้ำ ลม แต่รัฐบาลก็ไม่เคยนำไปดำเนินการอย่างจริงจัง เรื่องนี้มีเบื้องหลังจากกลุ่มทุนถ่านหิน ซึ่งรัฐบาลที่อยู่ภายใต้ระบบทุนไม่ได้ตระหนักถึงทิศทางการพัฒนาประเทศระยะยาว รวมถึงการดำเนินการในเรื่องนี้นั้น อาจขัดกับสนธิสัญญาที่รัฐบาลทำไว้กับต่างประเทศในเรื่องการลดคาร์บอนด้วย และอาจทำให้เกิดการบอยคอตและลดเครดิต เป็นผลเสียหายต่อประเทศ จึงขอท้ารัฐบาลว่าถ้าเดินหน้าโครงการนี้อย่ามองว่าประชาชนโง่ แล้วต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจง ควรเปิดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสิน อย่าสั่งสอนประชาชน

สัญญาณเผชิญหน้า!!?? กลุ่มต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นไงเป็นกัน หากรัฐส่งเดินหน้า...ถึงเวลาต้องชัดภายใน 1 เดือน!!!(รายละเอียด)

เราไม่ปฏิเสธการพัฒนาเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ การปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าของรัฐบาลนั้นเราเห็นด้วย เพื่อทำให้ไฟฟ้าเดินต่อเนื่องไม่สะดุด แต่การนำพลังงานจากฟอสซิล ถ่านหิน เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ เป็นทิศทางที่กระทบความมั่นคงมากกว่า ทั้งแหล่งอาหาร เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ ไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริง

สัญญาณเผชิญหน้า!!?? กลุ่มต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นไงเป็นกัน หากรัฐส่งเดินหน้า...ถึงเวลาต้องชัดภายใน 1 เดือน!!!(รายละเอียด)

"เรื่องของถ่านหินที่จะนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศออสเตรเลียนั้น นักการเมืองที่มีผลประโยชน์ก็ไปสัมปทานไว้ อยากถามนายกรัฐมนตรีว่ารู้หรือไม่ว่าใครได้สัมปทานถ่านหิน" นายบรรจงกล่าว และว่า นอกจากนี้การที่เราต้องสร้างท่าเรือน้ำลึก ก็เป็นการทำลายชายฝั่งทะเลที่เปราะบางอยู่แล้ว ทำไมต้องใช้พลังงานจากถ่านหินที่แม้แต่ประเทศจีนก็ยกเลิกไปแล้ว

สัญญาณเผชิญหน้า!!?? กลุ่มต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นไงเป็นกัน หากรัฐส่งเดินหน้า...ถึงเวลาต้องชัดภายใน 1 เดือน!!!(รายละเอียด)

ขณะที่ด้าน นายประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ได้กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จะมีการประชุมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ ถ้าเขาเดินหน้าโครงการนี้ต่อ ประชาชนคงไม่มีทางเลือกอื่น เราจะจัดชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพราะเหตุผลต่างๆ ก็ได้พูดกันไปเยอะแล้ว เหตุผลที่สนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ดังนั้นถ้าเดินหน้าต่อต้องเผชิญกับมวลชน รัฐบาลก็เลือกเอาว่าจะอยู่ฝ่ายกลุ่มทุนหรือประชาชน

ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงประชาชนถึงโครงการดังกล่าวว่า เราเรียกร้องให้มีการดีเบตเรื่องนี้มากว่า 3 ปี ก็ไม่เคยเกิดขึ้น การพูดกันคนละทีชั่งน้ำหนักไม่ได้ ถ้ารัฐบาลกล้าก็ต้องจัดเวทีให้ประชาชนได้ดีเบต มีส่วนร่วมรับทราบ ชั่งน้ำหนักเหตุผลตัดสินได้ ไม่ใช่พูดอยู่ฝ่ายเดียว อย่างล่าสุดก็มีการพูดสนับสนุนผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยของ คสช. การนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวแบบนี้ไม่ได้

สัญญาณเผชิญหน้า!!?? กลุ่มต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นไงเป็นกัน หากรัฐส่งเดินหน้า...ถึงเวลาต้องชัดภายใน 1 เดือน!!!(รายละเอียด)

ส่วนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เกิดนั้น เพราะมูลค่ามหาศาลที่กลุ่มทุนกลุ่มเดียวได้รับประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้ากว่า 6 แสนล้านบาท ถ้าประชาชนผลิตไฟฟ้าเอง กลุ่มทุนก็หมดอนาคตจึงยอมไม่ได้ การเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้น ในส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็มีอยู่ 3 บริษัทที่ทำถ่านหิน อีกทั้งการสัมปทานเหมืองถ่านหินยังมีอยู่มหาศาล ทำให้จำเป็นต้องระบายถ่านหินไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม"บิ๊กตู่"ถกบอร์ดพลังงาน ยันถ่านหิน-ก๊าซคือทางเลือก-รมว.พลังงานจ่อชงบอร์ดกพช.ชี้ขาดโรงไฟฟ้ากระบี่อีกรอบ ม.ค.60

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมระงับไว้ก่อน!!! นายกสั่งชะลอโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขอฟังเสียงส่วนใหญ่ เตือนผลกระทบหลายพื้นที่ ไฟยังติดๆดับๆ

 

Jirasak Tnews