"เรื่องดีๆที่นายกฯทำให้แก่แผ่นดิน"!!!"พระพุทธะอิสระ" โพสต์ขอบคุณ"พล.อ.ประยุทธ์"ไฟเขียวบุกธรรมกาย วอนล้างคำสอนผิดเพี้ยนอย่าให้มารผ้าเหลืองฟื

"เรื่องดีๆที่นายกฯทำให้แก่แผ่นดิน"!!!"พระพุทธะอิสระ" โพสต์ขอบคุณ "พล.อ.ประยุทธ์"ไฟเขียวบุกธรรมกาย วอนล้างคำสอนผิดเพี้ยนอย่าให้มารผ้าเหลืองฟื้นคืนชีพ


 พระพุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "หลวงปู่พุทธะอิสระ(Buddha Isara)" ขอบคุณพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ดำเนินการกรณีพระธัมมชโย โดยข้อความระบุว่า ..

และแล้ว จุดจบของลัทธิทำจนตัวตายก็มาถึงเสียที
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๙ ของประเทศไทย ที่พยายามทำให้กฎหมายเป็นกฎหมาย พระธรรมวินัยเป็นพระธรรมวินัย กติกาเป็นกติกา ความยุติธรรมเป็นความยุติธรรม และทวงคืนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัยกลับคืนมาให้แก่พุทธบริษัททั้ง ๔ ที่ถูกพวกอลัชชีย่ำยีมาเนิ่นนานนับสิบปี
การประกาศใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ที่มีทั้งอำนาจตุลาการ อำนาจบริหาร และนิติบัญญัติ อยู่ในตัวของท่านหัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ทำให้เกิดเสียงแซ่ซ้องร้องสาธุการไปทั่วทั้งแผ่นดิน ต่อการตัดสินใจใช้อำนาจที่ท่านมีครั้งนี้
ถือเป็นการตอกย้ำความมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงยิ่งในตัวท่านนายก
วันนี้ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
มีสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐
มีนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๙
คนไทยทุกคนล้วนมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ประเทศชาติจะสงบเรียบร้อย
ประชาชนจักอยู่เย็นเป็นสุข
แผ่นดินจักพลิกฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติจักถูกใช้สอยอย่างรู้คุณค่า
พระศาสนาจักกลายเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณอย่างซื่อตรง
สถาบันพระมหากษัตริย์จักปลอดภัยและได้รับการเทิดทูนยอมรับอย่างมีคุณค่า
ความยุติธรรมจักมีอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
 

ด้วยเหตุผลหลักๆ เหล่านี้ ที่ประชาชนจึงยังสนับสนุนให้ท่านนายกอยู่ใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ได้ต่อไป
อีกทั้งคนไทยทุกคนก็รู้ก็เห็น ว่าปัญหาของประเทศนี้ไม่ได้มีแค่ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ก็ยังมีอีกร้อยแปดพันเก้าปัญหา ที่ถูกหมักหมมสั่งสมเอาไว้จากการปฏิบัติการของพวกที่เรียกตนเองว่ามาจากประชาธิปไตย
คนไทยทุกคนรู้อยู่เต็มอก ว่าเกือบ ๓ ปีที่ผ่านมา ท่านนายก คสช. และคณะรัฐบาล ต่างทุ่มเททำงานหนักเพื่อชาติประชาชนอย่างจริงใจ
การที่ท่านนายกใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์มาจัดการกับลัทธิทำจนตัวตายในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการกำจัดเสี้ยนหนามพระธรรมวินัยโดยแม้ เป็นก้าวแรกของการสร้างความมั่นคงและธำรงรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของหลักพระธรรมวินัย
ท่านนายกต้องกำกับกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ อย่าใจดีปล่อยให้ลิ่วล้ออลัชชีมาสร้างเงื่อนไข ต่อรองนู่นนี่นั่นปั่นหัวเจ้าหน้าที่อย่างที่เคยเป็นมา
ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เมื่อลงทุนใช้กองกำลัง ๗ กองร้อยบุกเข้าไปในอาณาจักรของลัทธิอลัชชีนอกรีตนี้แล้ว พุทธะอิสระก็ขอวิงวอนเรียกร้องให้รัฐบาลถือโอกาสล้างบางคำสอนนอกรีตและข้อปฏิบัติที่บิดเบือนผิดเพี้ยนที่มีอยู่ในพวกลัทธินี้ ให้หมดไปจากพระธรรมวินัยนี้เสียที
ไม่เช่นนั้นขืนปล่อยไว้ เดี๋ยวมารในคราบผ้าเหลืองจะกลับฟื้นคืนชีวิตมาย่ำยีพระธรรมวินัยอีก พุทธะอิสระไม่อยากเหนื่อยอีกแล้ว
ย้ำ ข้อร้องล่ะท่านนายก ไหนๆ เมื่อเจ้าหน้าที่มีโอกาสบุกเข้าไปในรังของมหาโจรปล้นพระธรรมวินัยได้ทั้งที ก็ขอได้โปรดชำระล้างความผิดปกติที่มีอยู่ในลัทธินี้ให้กลับมาเป็นปกติตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองเสียที พระพุทธศาสนานี้จะได้งดงามอย่างซื่อตรง เป็นที่ศรัทธาของปวงสรรพสัตว์สืบๆ ไป
ขอขอบคุณ ขออนุโมทนา ในเรื่องดีๆ ที่ท่านนายกและคณะ ทำให้แก่แผ่นดินนี้
ขอบคุณ ขอบคุณมากๆ
พุทธะอิสระ

"เรื่องดีๆที่นายกฯทำให้แก่แผ่นดิน"!!!"พระพุทธะอิสระ" โพสต์ขอบคุณ"พล.อ.ประยุทธ์"ไฟเขียวบุกธรรมกาย วอนล้างคำสอนผิดเพี้ยนอย่าให้มารผ้าเหลืองฟื

 

"เรื่องดีๆที่นายกฯทำให้แก่แผ่นดิน"!!!"พระพุทธะอิสระ" โพสต์ขอบคุณ"พล.อ.ประยุทธ์"ไฟเขียวบุกธรรมกาย วอนล้างคำสอนผิดเพี้ยนอย่าให้มารผ้าเหลืองฟื

 

 

รายงานโดย นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์  สำนักข่าวทีนิวส์

ที่มา  เฟซบุ๊ก "หลวงปู่พุทธะอิสระ(Buddha Isara)"