ถึงเวลา!! “AEC” เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ชี้!! เป็นตลาดสำคัญ ผลักดัน!! การเติบโตระหว่างภูมิภาค

ถึงเวลา!! “AEC” เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ชี้!! เป็นตลาดสำคัญ ผลักดัน!! การเติบโตระหว่างภูมิภาค

Publish 2016-01-01 16:06:51

 

            วันนี้ (1 ม.ค. 59) นายวิเวียน พาลากริชนัน รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ ระบุว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่มีการกำหนดไว้เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งจะทำให้ 10 ประเทศอาเซียนกลายเป็นตลาดที่สำคัญจากจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของโลกคือ 622 ล้านคน มีผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) รวมกันเป็นขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 7 ของโลกด้วยมูลค่า 2.6 ล้านล้านดอลลาร์

             ทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญและสร้างโอกาสด้านการพัฒนาแก่สมาชิก แต่นักวิเคราะห์กลับเชื่อว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังต้องใช้เวลาอีกนานจึงจะสามารถรวมเป็นตลาดเดียวได้อย่างแท้จริง

             กลุ่มวิจัย แคปปิตอล อีโคโนมิกส์ ระบุว่า จากธรรมเนียมที่จะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก ไม่มีบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และขาดกลไกกลาง ทำให้อาเซียนไม่มีความพร้อมที่จะขจัดอุปสรรคการค้า และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน